Färre biverkningar med tidigare vaccination

Äldre barn drabbas i högre grad av feber och feberkramp efter vaccination mot mässling.

17 okt 2013, kl 11:40
0

Vid vaccination mot mässling finns en liten risk för feber och feberkramp i sju till tio dagar efter vaccinationen. Forskare har undersökt om barnets ålder vid vaccinationstillfället kan påverka den risken.

Studien, som är publicerad i Jama Pediatrics, har undersökt data från 840 348 amerikanska barn i åldrarna 12 till 23 månader som blivit vaccinerade mot mässling mellan 2001 och 2011. Forskarna undersökte förekomsten av feber eller feberkramp under en uppföljningsperiod på 42 dagar. 

Resultaten visade att barn mellan 16-23 månader hade en högre risk att få feber eller feberkramp efter vaccination än barn som var mellan 12-15 månader gamla vid vaccinationstillfället. Det vaccin som förutom mässling, påssjuka och röda hund även innehåller immunitet mot vattkoppor, MPRV, hade en högre risk för feberbiverkningar än MPR-vaccinet. 

Forskarna påpekar däremot att risken för feberkramp totalt sett är låg, färre än 1 per 1000 injektioner, även när det ges till barn äldre än 15 månader. Flera av forskarna tillhör Kaiser Permanente, USA:s tredje största privata vårdkedja.

I Sverige vaccineras barn med MPR-vaccinet vid 18 månader. Socialstyrelsen uppmärksammade i en rapport till regeringen att det kan bli aktuellt med tidigare vaccinering för att minska risken för smittspridning av mässling.

Läs mer i Jama.