Får kritik för att överdriva siffror

Thony Björk får kritik för att använda felaktiga siffror gällande antal fall av läkemedelsskador. Siffror som han hänvisar till den nationella läkemedelsstrategin.

16 okt 2013, kl 11:40
0

Thony Björk, ordförande Sveriges Farmaceuter.

Sveriges Farmaceuters ordförande Thony Björk får kritik från läkarhåll för felaktiga siffror gällande antal fall av läkemedelsskador.
– Jag har hämtat siffrorna från det material som SKL och socialdepartementet tog fram till den nationella läkemedelsstrategin, säger han.

I debattartikel på svt.se skrev Thony Björk, ordförande i Sveriges Farmaceuter, i förra veckan om problemet antal läkemedelsrelaterade skador i Sverige. Han framför i artikeln att läkemedelsrelaterade problem skördar 3 000 liv om året och att mellan 6 och 16 procent av alla som läggs in på sjukhus gör det på grund av problem relaterade till läkemedel.

Men läkarna Mikael Hoffmann och Staffan Hägg menar i en replik att Thony Björk inte anger korrekta tal och att de läkemedelsrelaterade skador som skulle kunna undvikas är betydligt färre. Enligt dem framgår det av strategin att bara 1 till 4 procent av inläggningarna som berodde på läkemedelsrelaterade problem hade kunnat förebyggas. Vidare skriver det att det i siffran 3 000 dödsfall per år även ingår fall som inte hade kunnat förebyggas. Tar man bort dessa rör det sig istället om ungefär 400 dödsfall per år, vilket framgår av studien som NLS bygger sin slutsats på.

Thony Björk menar att hans avsikt var att väcka debatt om läkemedelsrelaterade problem.
– Visst, det stor skillnad mellan 400 och 3 000 och självklart ska det vara korrekta uppgifter. Vad som är estimerat av SKL och socialdepartementet det vet jag inte och jag har full förståelse för om forskarna som känner till grundmaterialet gör en annan analys. Men min mening är att ett enda läkemedelsrelaterat dödsfall är ett för mycket.

Enligt Staffan Hägg och Mikael Hoffmann är det viktigt att skilja på negativa följder av läkemedelsbehandling som går att förebygga och de som inte gör det. De har svarat på hasn förklaringar i ytterilgare en replik.