Annons

Få skäl att förskriva
coxiber anser expertgrupp

Att coxiber inte bör vara något förstahandsmedel uttrycks mycket tydligt av den arbetsgrupp som för Socialstyrelsens räkning värderat dessa medel. Frågan är om de ens är ett andrahandsmedel.

20 jan 2003, kl 17:06
0

Annons

Coxiberna som funnits på den svenska marknaden sedan 1999 har marknadsförts som ett säkrare alternativ än konventionell NSAID-behandling för smärtlindring och antiinflammatoriska effekter hos patienter med reumatoid artrit, artros och akut smärta. En värdering som experterna inte anser att det finns belägg för.
Behandling med coxiber är mer än dubbelt så dyr per dygn jämfört med de äldre NSAID-medlen. Under första halvåret 2002 innebar, enligt experterna, användningen av coxiber en merkostnad på 60 miljoner kronor i svensk sjukvård jämfört med om de äldre preparaten använts.
Expertgruppen menar att den påstådda minskningen av allvarliga gastrointestinala biverkningar jämfört med NSAID är liten i absoluta tal och att det ska vägas mot att det kan finnas risk för andra biverkningar.

Andra alternativ
Vid stor risk för mag-tarm biverkningar pekar de på vad man anser vara fyra likvärdiga alternativ, varav coxiber istället för NSAID är ett. Lägsta möjliga dos NSAID, NSAID med tillägg av medel mot magsår eller att utrota en eventuell Helicobacter pylori-infektion inför NSAID-behandling är andra alternativ som kan övervägas.
Rapporten som ska vara ett stöd för läkemedelskommittéerna och enskilda förskrivare har nu gått ut på remiss. Den slutliga versionen ska var klar i vår.