Annons

Pfizer drar lärdom av coxiblarm

Coxiblarmet och indragningen av Vioxx fick flera konsekvenser. Förutom för de patienter som skadats av läkemedlet, försämrades tilltron till industrin. Pfizer diskuterar i en ?vitbok? vilka slutsatser man kan dra av det turbulenta året.

23 jan 2006, kl 19:05
0

Annons

Kommunikationen till patienter och förskrivare borde ha varit försiktigare och bättre koordinerad. Det är en generell slutsats som Pfizer dragit av händelseutvecklingen efter att MSD drog in coxiben Vioxx hösten 2004.

Indragningen kom också att leda till farhågor vad gällde de andra coxiberna, varav Pfizer är ansvariga för Celebra, Bextra och Dynastat. Bextra är för övrigt tillfälligt indraget i väntan på säkerhetsstudier.

Länge ovisst

Ovissheten om deras framtid var stor fram till att EMEA i somras presenterade sin slutliga översyn.

När Vioxx drogs in stod cirka 175 000 svenskar patienter på en coxib. Sedan dess har förskrivningen minskat med 75 procent.
Självkritiskt är företaget främst vad gäller den annonsering för Celebra som följde direkt efter indragningen av Vioxx. Den blev väl aggressiv konstaterar bolaget i efterhand.

I vitboken diskuterar man också bland annat hur företaget ska bli bättre på att informera om hur man värderar nytta och risker med läkemedel.