Apoteket ökade 2002

Förra året ökade omsättningen i Apoteket AB. Men resultatet är oklart och det blir inte något uttag från pensionsstiftelsen för att rädda en förlust.

20 jan 2003, kl 17:06
0

Precis efter nyår florerade siffror att Apoteket förra året gjorde en förlust om 50 miljoner kronor. Men enligt Kristin Maddison, ekonomichef på Apoteket, stämmer inte detta.
? Utifrån de förutsättningar som finns är ett negativt resultat om 50 miljoner en rimlig nivå. Vi kommer att lämna en bokslutskommuniké den 28 februari.
Klart är dock att försäljningen ökade jämfört med 2001.
Enligt Per Matses, vice vd, är det budgeterat ett resultat som ska möjliggöra en utdelning till ägaren. De två senaste åren har pensionsstiftelsen räddat Apotekets resultat. Men den negativa börsutvecklingen har gjort att det inte finns mer pengar att ta av.