Annons

Få nya antibiotika

Faran med multiresistenta bakterier är större än man tidigare befarat. Det visar den första kartläggningen av utvecklingen i EU-området. På läkemedelsfronten är det samtidigt tunt, Bara 15 nya antibiotika som innebär verklig förnyelse testas.

17 sep 2009, kl 11:09
0

Annons

I rapporten som presenteras idag vid ett EU-möte om multiresistenta bakterier har man undersökt förekomsten av MRSA i samtliga 27 EU-länder samt Norge och Island.
– Situationen är värre än vi trodde, säger Otto Cars ordförande för det svenska nätverket Strama, till Svenska Dagbladet.

Samtliga EU-länder har resistensproblem visar kartläggningen och 25 000 personer i EU beräknas dö varje år av infektioner orsakade av multiresistenta bakterier.
Kartläggningen visar också att den mest spridda stafylokockbakterien som orsakar MRSA håller på att sakta minska medan istället förekomsten av den resistenta tarmbakterien ESBL ökar.

Samtidigt som kartläggningen visar på allvaret med resistensen är bristen på nya antibiotika alarmerande. EU-utredningen hittade totalt 90 nya antibiotika som testats i olika stadier, vilket till exempel kan jämföras mot 860 under utveckling mot cancer. Av de 90 var det 15 stycken som innebär en direkt förnyelse.