Influensavaccinet försenat

Vaccineringen mot H1N1, börjar en vecka senare än det var planerat, meddelar Socialstyrelsen idag.

17 sep 2009, kl 13:14
0

Annons

Förutsatt att den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA godkänner GSK:s vaccin mot influensa A (H1N1) i slutet av september kommer landstingen att kunna sätta igång med vaccinationerna i mitten av oktober vilket är en vecka senare än den tidigare planen. Skälet är att EMEA av säkerhetsskäl krävt att vaccinproducenten ska packa om vaccinet i nya förpackningar som gör det enklare att spåra vaccinet.

Den försenade
vaccineringsstarten innebär att effekterna på smittspridningen kan bli något fördröjd, men enligt Socialstyrelsen kommer fortfarande en majoritet att hinna erbjudas vaccinering innan de smittats.

De studier
som visat på goda resultat efter en dos av vaccinet påverkar inte strategin som fortsatt är två doser.
? Även om det är lovande resultat, är det preliminära data och alldeles för tidigt att dra några slutsatser, säger Hillar Kangro, medicinsk rådgivare på GSK.
? Vi behöver också avvakta resultaten från studierna på barn och äldre och efter två doser. Skulle det visa sig att man får ett fullgott resultat med en dos får vi diskutera det med myndigheterna.
? Men idag är planeringen för två doser och det har inte myndigheterna i något land ändrat på ännu.