Extra patentskydd
ökar antalet studier på barn

EU-kommissionen har kommit med ett förslag på hur man ska få igång forskning på läkemedel till barn.

18 okt 2004, kl 15:53
0

Annons

Ungefär hälften av alla läkemedel som används för att behandla barn har inte testats eller godkänts för ändamålet.
EU-kommissionen har nu antagit ett förslag till förordning om läkemedel till barn för att öka forskningen på området. Förslaget innebär bland annat att företagen när ett läkemedel godkänns också ska redovisa data om effekten på barn och ungdomar. Undantag görs för läkemedel som troligen inte kommer att användas för behandling av minderåriga.

De ökade kraven på läkemedelsprövningar innebär ökade kostnader för industrin som kompenseras genom att patentskyddet förlängs med sex månader. Förslaget påminner till stor del om systemet i USA. Inom EU:s läkemedelsmyndighet EMEA ska man, enligt förslaget, tillsätta en expertkommitté för att granska och godkänna företagens testplaner på barn.

Förslaget som nu går vidare till EU-parlamentet och ministerrådet och tidigast väntas träda i kraft mot slutet av 2006, har fått positiv respons från EFPIA, den europeiska sammanslutningen för läkemedelsindustrin.

Gunilla Hedlin, läkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus, välkomnar också förslaget:

? Jag tror att allt som uppmuntrar att man får fler prövningar på barn, speciellt de små, är bra.

? Men det handlar inte bara om att konstatera om medlen har effekt, utan också om att ta fram beredningsformer så att de går att använda för de mindre barnen.