Annons
Ett steg närmare en nationell läkemedelsstrategi
Socialminister Göran Hägglund.

Ett steg närmare en nationell läkemedelsstrategi

Patientsäkerhet, antibiotikaresistens, miljö, minskad ojämlikhet och en
optimal prissättnings- och prioriteringsmodell. Det är inom de fem
områdena som regeringen, SKL och läkemedelsindustrin det kommande
halvåret ska formulera en konkret nationell läkemedelsstrategi.

22 jun 2010, kl 18:01
0

Det var tre påtagligt nöjda representanter som presenterade förstudien till den nationella läkemedelsstrategin under tisdag eftermiddag. Socialminister Göran Hägglund, SKL:s vårdchef Göran Stiernstedt och Läkemedelsindustriföreningens ordförande Steinar Høeg var alla överens om att det var ett unikt dokument de hade framför sig.
?  Det här har aldrig hänt förut i Sverige, eller i världen vad jag vet, att alla olika aktörer på det här sättet kommit överens om vilka frågor man ska samarbeta kring när det gäller läkemedel, sa till exempel Steinar Høeg.
?  Det pågår mycket bra förbättringsarbete inom vården och landstingen idag, men det här är ett sätt att identifiera de frågor där vi måste samarbeta mer för att komma vidare, sa Göran Hägglund.

Arbetet med förstudien har pågått ett år och målet har varit att identifiera vilka frågor som bör ingå i den nationella läkemedelstrategi som det är tänkt att regeringen, SKL och läkemedelsindustrin ska kunna enas om. Det första fokusområdet är en patientsäker läkemedelsanvändning. Där föreslår förstudien att undermålen ska vara en 100-vision för patientsäker förskrivning och en förbättrad patientföljsamhet till behandling. Här pratar både regeringen och SKL framförallt om att den viktigaste frågan är att snabbt få till bra och sammanlänkade förskrivarstöd, något som också nämndes i strategidokumentet Nationell eHälsa som presenterades i slutet av förra veckan.

Det andra fokusområdet handlar om att bromsa antibiotikaresistensen och att Sverige ska samla sig för att både arbeta nationellt och internationellt.
? Jag åt lunch i dag med EU-kommissionären John Dalli och då var antibiotikaresistensen en av frågorna vi diskuterade. Det här är en ödesfråga som vi måste lösa och vi har kanske bara tio år på oss, sa Göran Hägglund.

Det tredje fokusområdet är minskade ojämlikheter i läkemedelsanvändningen. Det fjärde kallas för hållbar utveckling och fokuserar då särskilt på den miljöpåverkan läkemedel har både vid användning och vid produktion.
? Det är viktigt att vi arbetar både med våra kommuner här i Sverige för att vidareutveckla bra tekniker som renar bort läkemedel effektivt och att vi samarbetar internationellt med de länder där läkemedlen produceras. Det finns ju också en exportmöjlighet för Sverige om vi blir bra på miljöteknik, sa Göran Hägglund.

Som sista fokusområde har förstudien valt ?Optimal prissättnings- och prioriteringsmodell?. I det ingår bland annat en utvecklad prismodell.
? Sverige ska bli världsledande på att snabbt börja använda nya läkemedel som visar på effektivitet och nytta för patienten, men vi ska också bli ledande på att snabbt rangera ut de läkemedel som visar sig vara ineffektiva, sa Göran Hägglund.

När nu förstudien är klar ska socialdepartementet fortsätta att hålla i arbetet för att innan årsskiftet ha den faktiska nationella läkemedelsstrategin klar. Då börjar förhandlingarna mellan regeringen och SKL om ett nytt avtal för hur mycket pengar landstingen ska få för läkemedelsförmånen. Målet är att den nationella läkemedelsstrategin då kommer att ingå i det avtalet. De senaste förhandlingarna har dragit ut på tiden och landat i korta avtal på ett eller två år. Men trots att alla inblandade idag bedyrade hur överens de var kring de viktigaste läkemedelsfrågorna vågade de inte säga att förhandlingarna kommer att gå lättare och avtalen bli längre nästa gång.
? När vi går in i de förhandlingarna är det viktigt att vi gör det utifrån våra respektive roller, och jag tror att det som både vi och landstingen sett den senaste tiden är att det händer  väldigt mycket på kort tid och att ha långa avtal är nödvändigtvis inte det bästa, sa Göran Hägglund.

Höstens val kan innebära ett regeringsskifte. Men ingen av representanterna som presenterade förstudien trodde att det skulle påverka arbetet nämnvärt.
? Vi har gått igenom de här frågorna noga i SKL och där finns alla de politiska färgerna representerade och jag har uppfattat det som en stor enighet, sa Göran Stiernstedt från SKL.
? Det är det här som är viktigt nu, hela branschen befinner sig i en mycket känslig tid och det är avgörande att vi får till en blocköverskridande strategi, sa Steinar Høeg.