Annons

Förändringar i ledningen av Apoteksgruppen

Efter bara sju månader lämnar Jens Sandström vd-posten för
Apoteksgruppen. Istället tar Eva-Britt Gustafsson över hans
arbetsuppgifter och ska fullfölja försäljningsprocessen av de 150
apoteken.

22 jun 2010, kl 18:10
0

I mars i år tog Apoteksgruppen över 150 av Apoteket AB:s apotek för att sedan sälja dem vidare till enskilda entreprenörer. På ledningskontoret har Jens Sandström som vd under det senaste halvåret byggt upp den serviceorganisation som ska vara övergripande för egenföretagarna.

Men nu lämnar han uppdraget och Eva-Britt Gustafsson, som tidigare var vd för Omstruktureringsbolaget AB och nu är vd för Apoteksgruppen Holding AB, tar över hans arbetsuppgifter.
? Uppbyggnaden av ett sådant här företag går i olika faser, och vi ändrar om bland arbetsuppgifterna utifrån var vi är i de olika faserna. Det har varit Jens Sandströms uppgift att bygga upp serviceorganisationen och det arbetet är klart nu och han har själv valt att lämna oss. Nu är vi i en fas som är väldigt fokuserad på alla de transaktioner som ska göras när de 150 enskilda apoteken byter ägare och jag kommer fullfölja den biten.

Någon ny tillsättning av vd-tjänsten är inte planerad för tillfället. Planen är att Eva-Britt Gustafsson ska hålla i arbetet till dess att alla apotek är sålda. Vad som händer sen vill Eva-Britt Gustafsson inte svara på.
? Det är inte jag som tillsätter vd-posten utan styrelsen. Men det är klart att när allt är genomfört så blir vi lite mer av ett normalt bolag som ska ha en långsiktig vd. Men jag är anställd för att ansvara för försäljningen av apoteken, och det ska jag fullfölja.