KI startar centrum för regenerativ medicin

Karolinska institutet har fått 100 miljoner kronor av Knut och Alice
Wallenbergs stiftelse för att etablera ett forskningscentrum för
regenerativ medicin.

22 jun 2010, kl 13:02
0

Det nya forskningscentret kommer att heta Wallenberg Institute for Regenerative Medicine, förkortat WIRM. Forskningen kommer framförallt fokusera på sjukdomar i blodsystemet. Förhoppningen är att forskarna ska kunna vidareutveckla benmärgstransplantationer så att det kan hjälpa mot sjukdomar som inte går att behandla idag.

Regenerativ medicin är samlingsnamnet för metoder som ersätter vävnad som är skadad i kroppen med nya celler och vävnader som man först odlat fram i laboratoriemiljö. Stamcellsforskningen får också stort utrymme på det nya centrumet. Urban Lendahl blir vetenskaplig ledare för WIRM.