Annons

Etiska regler saknas för apotekspersonalens
förhållande till företag

Apotekspersonal blir i takt med lagen om generikabyte och eventuellt generisk förskrivning en allt mer intressant grupp för läkemedelsföretagen. Men från fackligt håll har man ännu inte börjat diskutera etiska regler.

19 sep 2003, kl 17:24
0

Sedan beslutet om utbytbarhet har apoteken blivit en intressant grupp för läkemedelsbolagens marknadsföring.
? Ja, främst är det generikaföretagen som gör sig påminda, i brevform, men också per telefon. Även konsulentbesöken har ökat hos oss, berättar Anna Berglin på apoteket Nordstjärnan i Skellefteå.
Även om bilden vid en mindre rundringning inte är helt entydig, så uppger flera apotek att man numera upplever ett ökat tryck främst från generikaföretagen.
Ann-Kristin Pålsson på generikaföretaget Alpharma bekräftar också tendensen.
? Ja, visst är det så, eftersom apoteken i allt större utsträckning beslutar om vad de ska ha i lager.

Ingen fråga för etikrådet
Till skillnad mot läkarkåren saknar farmacevter etiska regler som mer handfast reglerar förhållandet till industrin. De regler man har talar i mer allmänna termer om ett professionellt oberoende och att värna om yrkets anseende.
Sveriges Farmacevtförbund har ett etikråd, men den här frågan har inte varit upp till diskussion, säger Ann-Sofi Fyhr som sitter med i rådet.
? Vi har diskuterat en mängd andra frågor som kommit upp i och med utbytbarheten, till exempel om det finns en gräns för hur många byten man kan utsätta en patient för.
Men när det gäller förhållandet till företag menar hon att apotekspersonalens handlingsutrymme är begränsat till vad landstingens läkemedelskommittéer beslutar och att Apoteket också i hög grad styr vad som köps in.
? De lokala apotekens möjligheter att påverka är fortfarande mycket begränsad.
Lennart Axelsson, förbundsdirektör på Sveriges Farmacevtförbund säger sig inte heller ha hört att personalen upplever någon besvärande anstormning från läkemedelsföretagen.
? Inte ännu, men jag tycker nog att företagen borde bli allt mer intresserade av oss, speciellt om det blir generisk förskrivning.
Men än så länge förefaller man från fackligt håll alltså inte finna det nödvändigt att i likhet med förskrivarna ta fram regler för förhållandet till säljarna.