Annons

Eplerenon godkänt i Sverige

Den selektiva aldosteronhämmaren eplerenon (Inspra), som testats vid hjärtinfarkt för att undvika hjärtsvikt, har nu godkänts av Läkemedelsverket. Men prisförhandlingarna är ännu inte klara.

25 aug 2004, kl 17:38
0

Läkemedlet eplerenon (Inspra) godkändes i Sverige den 20 augusti. Det är en selektiv aldosteronantagonist och har testats bland annat i den så kallade Ephesusstudien. Där studerades 6 600 patienter med tecken på hjärtsvikt och nedsatt vänsterkammarfunktion efter en akut hjärtinfarkt.

Resultaten från Ephesusstudien visade att tillägg av eplerenon till i övrigt optimal hjärtsviktsbehandling hos patienter tidigt efter hjärtinfarkt med nedsatt vänsterkammarfunktion reducerade mortalitet med 15 procent. Risken för plötsligt hjärtdöd minskade med 21 procent och antalet sjukhusinläggningar på grund av hjärtsvikt sjönk med 23 procent.

Enligt ett pressmeddelande från läkemedelsföretaget Pfizer, som marknadsför eplerenon, ligger dessa resultat till grund för nya riktlinjer som i dagarna antogs av amerikanska AHA (American Heart Association) och ACC (American College of Cardiology). I de nya riktlinjerna sägs att patienter med akut hjärtinfarkt, nedsatt vänsterkammarfunktion och hjärtsvikt i fortsättning ska behandlas med så kallade aldosteronblockerare.

Eplerenon finns dock ännu inte tillgängligt för svenska patienter. Nu vidtar pris- och rabatteringsförhandlingar med Läkemedelsförmånsnämnden. Det beslutet väntas senare i höst, då eplerenon beräknas bli tillgängligt för patienterna.