Annons

Enzymnivåerna varierar med åldern

Det finns dramatiska skillnader mellan vuxna och barn i fråga om hur läkemedel kan tas upp av kroppen. Exempelvis så uttrycks endast 20?50 procent av det viktiga leverenzymet CYP3A4 hos barn upp till två år, jämfört med vuxna individer

22 feb 2006, kl 14:14
0

Annons

Det är forskare vid Medical College of Wisconsin som nu presenterar de hittills starkaste beläggen för att individens ålder spelar stor roll för kroppens förmåga att ta upp läkemedel. Det görs vid den pågående vetenskapskongressen i St Louis i USA, som arrangeras av the American Association for the Advancement of Science, AAAS.

Forskarna har studerat totalt 14 olika enzymer som anses vara betydelsefulla för kroppens förmåga att inaktivera eller aktivera tillförda substanser. Det oxidativa leverenzymet CYP3A4 varierade kraftigt både mellan barn och vuxna och under fosterstadiet. Resultaten pekar på en stegvis förhöjd nivå som vid 18 års ålder når den som normalt gäller vid vuxen ålder. Däremot hade närmare 50 procent av nyfödda, eller barn strax efter födseln, en vuxens nivå av enzymet CYP2C9. Det betecknas av många som det näst viktigaste oxidativa enzymet.
Professor Ronald N. Hines, som ledde studien, menar att resultaten visar att enzymatiska skillnader beroende på ålder måste beaktas för att få till en både effektiv och säker läkemedelsbehandling. Men han menar att det krävs ytterligare studier för att förstå vad som reglerar dessa skillnader.