Annons

Eli Lilly avbryter studier med Alzheimerpreparat

Ytterligare en läkemedelskandidat för behandling av Alzheimer har
drabbats av bakslag. Företaget Eli Lilly meddelar att de avbryter
utvecklingen av preparatet semagacestat och stoppar pågående fas
III-studier.

18 aug 2010, kl 13:53
0

Representanter rån Eli Lilly meddelade på tisdagen att preliminära resultat från två pågående fas III-studier är betydligt sämre än de hoppats på och att man stoppar försöken. Läkemedelskandidaten semagacestat har inte visat sig kunna bromsa sjukdomsförloppet. Preparatet har däremot kopplats till försämringar i kognitiva funktioner och förmåga att utföra vardagliga sysslor jämfört med placebo.

Totalt ingick omkring 2600 patienter i de två studierna med mild till moderat Alzheimer. Substansen verkar genom att minska kroppens produktion av amyloida beta plack, som tros spela en viktig roll vid utvecklingen av Alzheimers sjukdom. Forskningen på Alzheimerpreparat har präglats av motgångar och inget nytt preparat har kommit ut på marknaden sedan 2003.

Eli Lilly meddelar att de avbrutna försöken med semagacestat inte kommer att påverka pågående fas III-studier med solanezumab, en annan kandidat som man hoppas ska hjälpa mot Alzheimer.