Effektivt med nytt poliovaccin

Forskning visar att en ny sorts dubbelsträngat så kallt bivalent vaccin
mot polio minskar antalet som drabbas av sjukdomen med upp till 90
procent.

29 okt 2010, kl 11:12
0

Det är en studie som publicerats i Lancet som visar på de positiva resultaten för det dubbelsträngade poliovaccinet. Studien utfördes i Indien under 2008 och har visat sig vara omkring 30 procent mer effektivt än tidigare enkelsträngade poliovaccin.

Forskarna bakom studien har samlat data från 830 nyfödda från ett antal center i Indien. Barnes fick antingen enkelsträngat monovalent, ett bivalent eller ett trivalent poliovaccin. Vaccinen gavs i två doser, en vid födseln och en efter 30 dagar. Blodprov samlades från spädbarnen, först innan vaccinering och efter de båda doserna och nivåerna av antikroppar mättes. Studieresultaten visade att det bivalenta vaccinet var mer effektivt än de andra två mot polio av typ 1 och 3.

Sedan 1988 har antalet poliodrabbade länder minskat från 125 till endast fyra 2005. Enligt Världshälsoorganisationen beror minskningen på massiva vaccinationskampanjer som genomförts under åren.