Astrazenecas vinst minskade

I delårsrapporten för det tredje kvartalet rapporterar Astrazeneca
en minskad vinst men höjer prognosen.

28 okt 2010, kl 18:52
0

Den totala omsättningen för tredje kvartalet i år är enligt delårsrapporten 7 898 miljoner amerikanska dollar, jämfört med 8 200 samma period 2009. Rörelseresultatet uppgick till 3 204 miljoner dollar vilket motsvarar omkring 2 400 miljoner kronor. Resultatet före skatt uppgick till 3 032 miljoner amerikanska dollar.

Försäljningen av det kolesterolsänkande preparatet Crestor (rosuvastatin) ökade med 20 procent totalt. Andra storsäljare är astmapreparatet Symbicort (budesonid, formoterol), och det antipsykostiska Seroquel (quetiapin).

Företaget höjer försäljningsprognos för helåret till att försäljning i fast valuta väntas vara oförändrad. Tidigare uppskattning var en minskning med låga ensiffriga tal 2010.
– Vi är fortsatt på väg att nå våra finansiella mål för helåret. Resultatet för tredje kvartalet visade en tvåsiffrig försäljningsökning för tillväxtmarknaderna. Försäljningen ökade också i Västeuropa och på övriga etablerade marknader. Som väntat ledde generisk konkurrens för flera produkter och uteblivna intäkter från influensavaccin till ett utmanande kvartal i USA, sade Astrazenecas koncernchef David Brennan, i en kommentar.