Annons

Varierad tillgång på läkemedel i landet

Variation i läkarnas inställning och ekonomisk fragmentering, det är
några av anledningarna till att tillgången på läkemedel varierar så
stort mellan landstingen. Det visar en rapport som konsultfirman IMS
tagit fram.

28 okt 2010, kl 16:38
0

På uppdrag av läkemedelsindustriföreningen Lif har företaget IMS Consulting tagit fram en rapport som undersökt skillnader i patienternas läkemedelsbehandling i olika landsting. Slutsatsen är att det finns stora regionala skillnader i alla de sex studerade områdena Alzheimers, KOL, osteoporos, reumatoid artrit, multipel skleros och bröstcancer.

Allra störst skillnader är behandlingen av Alzheimers sjukdom. I Västerbotten får till exempel 75 procent av de sjuka läkemedel jämfört med 25 procent i Örebro län.
– Det finns inga enkla förklaringar, att något landsting konsekvent skulle ha hög eller låg förbrukning. Vår analys av siffermaterialet och djupintervjuerna är att det mycket handlar om vilken kunskap och engagemang enskilda läkare har, samt om hur landstingen organiserar och styr vården, säger Bengt Anell på IMS Consulting i ett pressmeddelande.

Rapporten bygger på bearbetad försäljningsstatistik från Apoteket Service AB, en  kartläggning av gällande nationella och regionala behandlingsriktlinjer och djupintervjuer med ledande läkare, experter och beslutsfattare. Förutom slutsatsen att skillnaderna mellan landstingen är stor  konstaterar IMS också att det kan skilja inom landstingen.

I analysen framträder två faktorer som ligger bakom de regionala skillnaderna i läkemedelsförbrukning. Den ena är variation i klinisk praxis som handlar om kunskap och beteende hos enskilda läkare. Den andra orsaken är fragmenterad finansiell styrning.
– Rapporten pekar på flera saker som alla inblandade aktörer behöver ta tag i. Det behövs bättre underlag kring medicinska effekter av behandling för att man på nationellt ska kunna ange vilken nivå som är den rätta. Tydliga behandlingsmål bör föras in i nationella riktlinjer och sjukvården behöver bli bättre på att följa dessa, säger Anders Blanck, vice vd på Lif.