Annons
Drygt 45 miljoner extra till Läkemedelsverket för 2021

Drygt 45 miljoner extra till Läkemedelsverket för 2021

Läkemedelsverket får extra medel bland annat till verksamheten med kliniska prövningar av läkemedel.

21 okt 2021, kl 13:33
0

Regeringen har beslutat om 45,5 extra miljoner till Läkemedelsverket. Tillskottet gäller för 2021. Medlen ska bland annat gå till kontrollverksamheten och rådgivningen kring kliniska läkemedelsprövningar.

– Regeringen har i life science-strategin uttalat målet att vi ska få fler kliniska läkemedelsprövningar till Sverige. Detta miljontillskott till Läkemedelsverket är en del i att nå målet. Samtidigt stöttar vi forskningen, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

extra miljoner till Läkemedelsverket

I fjol fick en forskare på Karolinska institutet rätt mot Läkemedelsverket i ett rättsfall som handlade om avgifter för kliniska studier för icke kommersiella aktörer. Läkemedelsverket hade 2019 ändrat en tidigare praxis och börjat ta samma avgift på 50 000 kronor även av forskare vid sådana institutioner.

Men kammarrätten ansåg att det kan finnas skäl att sätta ned avgiften när det rör sig om en icke kommersiell aktör och om prövningen är viktig för vården eller är värdefull för forskningen. Och Högsta förvaltningsdomstolen tog inte upp fallet utan lät kammarrättens dom stå fast, vilket Läkemedelsverket därefter fått ta hänsyn till.

Går med underskott

Läkemedelsverket lyfte även frågan om avgifterna för kliniska studier i en hemställan till regeringen i mars i år. Då lade myndigheten ett kritiserat förslag om att få höja avgifterna för kliniska prövningar från och med 2022. Myndigheten beskrev att den del av verksamheten som ska vara självfinansierande med hjälp av avgifter i själva verket går back.

För år 2021 räknade Läkemedelsverket med ett underskott på 50 miljoner kronor i den verksamheten, som bland annat innefattar tillståndsprövning och övrig kontroll av kliniska läkemedelsprövningar.

13,8 miljoner till kliniska prövningar

Enligt dagens regeringsbeslut ska 13,8 miljoner kronor av extramedlen till Läkemedelsverket gå till bland annat tillståndsprövning och vetenskaplig rådgivning när det gäller kliniska studier. Pengarna ska också gå till avgiftssänkningar för forskare från akademin.

Regeringen tillför också 13 miljoner kronor för att finansiera den verksamhet som Läkemedelsverket bedriver med anledning av olika EU-regler, och 18,7 miljoner kronor för arbete med kommande förändringar i tillsynen på det medicintekniska området.