Dödssjuka förlorade återigen i USA

Den amerikanska högsta domstolen kommer inte att pröva om
dödssjuka patienter ska ha en laglig rätt till ännu ej godkända läkemedel.
Därmed är en lång rättstvist mellan amerikanska läkemedelsverket, FDA, och
patientorganisationen Abigail Alliance avslutad.

16 jan 2008, kl 11:00
0

Patientorganisationen
Abigail Alliance for better access to
unapproved drugs
stämde FDA 2003. Enligt organisationen står FDA i
vägen för dödssjuka patienter som vill testa ännu icke godkända läkemedel som
en sista utväg. Att få fatta beslutet om behandling själv är en mänsklig
rättighet som är skyddad i grundlagen, har Abigail Alliance hävdat.  

Abigail Alliance hade rätten på sin sida i tidigare
instanser, men i augusti förra året förlorade Abigail Alliance mot FDA i den
federala domstolen. Organisationen uttryckte då en stor besvikelse och valde
att överklaga till högsta domstolen. I veckan kom beskedet att högsta
domstolen inte kommer att pröva fallet.

FDA och Bush-administrationen får därmed sin vilja igenom. Enligt
dem innebär det stora säkerhetsrisker om man gör det till en rättighet för
patienter att få bli behandlade med icke godkända läkemedel. Dessa läkemedel
kan både vara helt ineffektiva och göra patienten sjukare eller till och med döda
patienten, argumenterar myndigheten. FDA menar också att det finns en risk att
man underminerar de kliniska prövningarna om patienter kan få läkemedlen utan
att delta i en studie.

Abigail Alliances främsta motargument mot säkerhetsrisken är
att de enbart vill att patienter ska få läkemedel som befinner sig i fas II
eller fas III och som tidigt visat att de har effekt. I dessa faser
testas redan läkemedlen på flera hundra personer, och enligt Abigail Alliance
har man därmed redan tagit ställning till att läkemedlet inte är farligt.

Men deras argumentation har alltså inte gett resultat. När
högsta domstolen nu väljer att inte pröva fallet har den fyra år långa
rättstvisten avslutats.