Annons

?Det som är bra idag kan visa sig vara livsfarligt imorgon?

Vi måste ta fram de inre principerna om människans värdighet. Oavsett om vi vill ha den eller inte är detta en evig kunskap som människan bär med sig, och som gör att människan mår bra till kropp och själ.

20 jun 2001, kl 19:59
0

Annons

Bortsett från de moraliska aspekterna angående preventivmedel och fritt utövande av sexualiteten kvarstår det faktum att alla läkemedel som förhindrar att graviditet uppstår har en icke alltför positiv verkan på människan som helhet. Om man har behov av så kallade akut-p-piller vill jag påstå att personen ifråga säkert inte mår så bra, åtminstone själsligt. Om så vore att det sexuella umgänget var en kärlekens akt, varför är då resultatet ?akut?? I så fall borde konsekvenserna vara positiva, om det nu verkligen är fråga om frukter av kärlek.

En värdig människosyn måste fram, där det inte längre behövs akut-p-piller för att lösa problem som inte har med egentlig sjukdom att göra. Enligt min mening är Apoteket till för att hjälpa sjuka människor med de resurser som finns att tillgå, inte för att tillgodose människors sätt att leva ut sin sexualitet. Man kan inte stödja det som förr eller senare är moraliskt nedbrytande för människan.

Människan mår bra om hon lever enligt naturliga lagar ? oavsett om man tror på Gud eller ej. Så fort vi börjar manipulera och rubba det naturliga sätt varför vi har fått sexualiteten som gåva, för makarnas inbördes och eviga kärlek och att föra livet vidare, då mår människan dåligt. Vi är blinda om vi inte ser denna realitet i vårt samhälle, där promiskuitet (?fri kärlek?) uppmuntras och där de som vill leva ett normalt liv med naturlig sexuell samvaro inom äktenskapets ramar och där naturen får ha sin gång motarbetas och beskrivs som avvikande av nästan hela samhället. Men mår människor verkligen bra?

Att ?? handla professionellt är att ge råd utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet utan att låta sig styras av personliga värderingar?? kan verkligen vara farligt. Det framgår tydligt när de medel som man ?noggrant? undersökt och ?vetenskapligt? rekommenderat sedan visar sig vara livsfarliga, exempelvis p-pillret! Att stödja sig på den så kallade vetenskapen är mycket vanskligt. Det som är bra idag kan visa sig vara livsfarligt imorgon. Att istället ta fram de inre principer om människans värdighet ? vilket även betyder att kunna kontrollera sin sexualitet om man nu inte kan ta konsekvenserna ? detta är en evig kunskap som människan bär med sig, oavsett om vi vill ha den eller inte, och som gör att människan mår bra till kropp och själ. Att ge ?hjälpmedel? för att tillgodose människans minsta begär leder inte till en värdig människosyn.