De tar plats i nya styrelsen för Apotekarsocieteten

De tar plats i nya styrelsen för Apotekarsocieteten

Fem nya ledamöter har valts in i Apotekarsocietetens styrelse. Flera har en bakgrund från arbete med apotek.

18 maj 2020, kl 15:26
0

Annons

Med cirka 70 deltagare över länk genomförde i helgen Apotekarsocieteten sitt fullmäktigemöte. Bland annat beslutades om en fortsatt satsning på föreningens farmacihistoriska museum med ambitionen att rusta upp och göra det tillgängligt för allmänheten. Målet är att gradvis kunna öppna upp muséet under 2022.

Under fullmäktigemötet beslutades också om sammansättningen av Apotekarsocietetens styrelse de kommande två åren. Fem av de sittande styrelseledamöterna lämnade sina poster och fem nya valdes in.

Ny styrelse för Apotekarsocieteten

Nytillskotten, som många har en apoteksbakgrund, utgörs bland annat av Andreas Rosenlund, informationsdirektör vid Kronans Apotek och ansvarig för public affairs på Oriola; Mikael Nordberg, affärsrådgivare på Almi Företagspartner i Uppsala och tidigare ägare av fyra apotek inom Apoteksgruppen och Erik Thorsell, kvalitetsansvarig på Apoteket AB.

Invalda som nya styrelseledamöter är också Karin Gårdmark Östh, Läkemedelsverket, där hon bland annat är ordförande för myndighetens e-hälsogrupp, liksom Björn Wettermark, nybliven professor i läkemedelsepidemiologi vid farmaceutiska fakulteten på Uppsala universitet.

– Med de nya styrelseledamöterna tillförs nya kompetenser och erfarenheter, vilket ger ett värdefullt tillskott till det befintliga kunnandet och ny energi in i styrelsearbetet. Med detta team är vi är väl rustade för kommande utmaningar, säger Märit Johansson, ordförande i Apotekarsocietetens styrelse, i ett pressmeddelande.

Fem lämnar

Märit Johansson, som lett Apotekarsocietetens styrelse sedan 2016, blev omvald som ordförande för de kommande två åren. Även fyra sittande ledamöter: Torkel Gren, Recipharm; Maria Palmetun-Ekbäck, Universitetssjukhuset i Örebro; Kristina Sparreljung, Hjärt-Lungfonden och Johanna Wikman, Novartis, omvaldes till fortsatt arbete i Apotekarsocietetens styrelse.

I den tidigare styrelsen har Johan Olofsson och Mats Larhed avböjt omval medan Gunilla Andrew Nielsen, Joakim Söderberg och Claes Post varit ledamöter i tre mandatperioder, vilket är den period som man längst kan vara ledamot i Apotekarsocietetens styrelse.