Datoriserade journaler gav kunskap om biverkningar

Många av de patienter som drabbas av interaktioner och biverkningar går på onödigt många mediciner och får uppenbart olämpliga kombinationer. Tack vare datoriserade journalsystem har en större undersökning av problemen kunnat utföras på Huddinge universitetssjukhus.

22 jan 2003, kl 13:02
0

Annons

Med hjälp av datoriserade journalsystem kan man få fram bättre rekommendationer om hur biverkningar ska undvikas, och hitta områden där det behövs mer information. Det anser medicine doktor Mia von Euler vid Huddinge universitetssjukhus, som talade på postersessionen för sektionen för läkemedelslära.

? Man skulle kunna rekommendera att patienterna har en egen lista på sina läkemedel. Det skulle kunna finnas en tom lista i Kloka listan (rekommendationshäftet från Stockholms läkemedelskommitté).

? Man borde också ta reda på vilka naturläkemedel folk använder.

I undersökningen granskades samtliga journaler för patienter inlagda på den medicinska akutvårdsavdelningen under tre veckor i april. De vanligaste biverkningarna berodde på warfarin och kortison och den vanligaste interaktionen följde av en kombination av warfarin och paracetamol. Undersökningen kommer nu att upprepas för att spåra de försämringar som befaras uppstå med generikareformen.