Hem Taggar Riksstämman

Tag: Riksstämman

Kvinnor följer reklistan mer än män

93 procent av vårdcentralsläkarna och de privatpraktiserande allmänläkarna i Västra Götalandsregionen använder landstingets rekommendationslista. Men olika grupper använder listan olika mycket.
30 nov 2007, kl 15:11

Mottagningar minskade multimedicinering

Med särskilda utsättningsmottagningar minskar multimedicinering hos äldre. Men många läkare är negativa till verksamheten.
29 nov 2007, kl 16:13

Myter om urinvägsinfektion avlivades på Riksstämman

Hälften av alla kvinnor drabbas någon gång av urinvägsinfektion och det finns en mängd tips på hur detta ska undvikas. De flesta tipsen är dock inte mycket att ha.
29 nov 2007, kl 11:36

Lång väg till nya läkemedel mot Alzheimers sjukdom

Trots att forskningen är intensiv och mångfacetterad kvarstår Alzheimers sjukdom som en av de största utmaningarna för läkemedelsindustrin.
22 jan 2003, kl 13:02

Datoriserade journaler gav kunskap om biverkningar

Många av de patienter som drabbas av interaktioner och biverkningar går på onödigt många mediciner och får uppenbart olämpliga kombinationer. Tack vare datoriserade journalsystem har en större undersökning av problemen kunnat utföras...
22 jan 2003, kl 13:02

Förbättrad lipidbehandling de senaste sex åren

Måluppfyllelsen i lipidbehandling i primärvården är dubbelt så hög som för sex år sen. Men spridningen vårdcentralerna emellan är dock stor, visar OBS-studien utförd vid Uppsala Universitet.
22 jan 2003, kl 13:01

IT-behandling effektiv vid depression

Behandling över internet kan fungera som komplement vid mild till måttlig depression.
22 jan 2003, kl 13:01

Akut stroke måste behandlas snabbare

Erfarenheter från Uppsala och Stockholm tyder på att snabbt insatt trombolysbehandling vid akut stroke kan rädda 140 av 1 000 patienter till ett betydligt bättre liv efter anfallet. Men behandlingen måste startas...
22 jan 2003, kl 13:00

?Diabetesvården är mer jämlik i dag?

Data från det nationella diabetesregistret talar för att dibetesvården förbättras. Fler patienter får en mer aktiv behandling och fler når de nationellt uppsatta målen.
22 jan 2003, kl 12:59

Smekmånad slut för stamcellsforskning

De senaste åren har stamcellsforskningen tagit flera stora kliv framåt. Behandlingar mot Parkinsons sjukdom, diabetes och flera andra sjukdomar ligger närmast klinisk utvärdering. Men de etiska frågorna hämmar forskningen.
22 jan 2003, kl 12:59

Många fallgropar i metaanalyser

Metaanalyser, studier av studier, är värdefulla redskap i etableringen av medicinsk konsensus. Men de är inte helt oproblematiska.
22 jan 2003, kl 12:58

Astrazeneca vann monterkriget

2002 års montrar höll betydligt högre klass än tidigare, anser Läkemedelsvärldens tävlingsjury. Det var mindre inriktning på jippon och aktiviteter och mer fokus på klinik och vetenskap.Läkemedelsvärldens enväldiga redaktion utser Astrazenecas Atacandmonter...
22 jan 2003, kl 12:58