Annons

Akut stroke måste behandlas snabbare

Erfarenheter från Uppsala och Stockholm tyder på att snabbt insatt trombolysbehandling vid akut stroke kan rädda 140 av 1 000 patienter till ett betydligt bättre liv efter anfallet. Men behandlingen måste startas inom tre timmar.

22 jan 2003, kl 13:00
0

Den 1 november godkändes alteplas (Actilyse) i Sverige för trombolysbehandling av akut blodproppsorsakad stroke. Med anledning av det inleds nu arbetet att över hela landet införa ett nytt arbetssätt att snabbt behandla strokepatienter.

? Omhändertagandet ska likna det vid akut hjärtinfarkt. Där finns ett aktivt samarbete mellan den prehospitala och den hospitala vården, sa Peter Svensson, överläkare på Umeå Strokecenter, vid ett seminarium under Riksstämman.

I dag finns strokeenheter på 70 procent av de svenska sjukhusen. Erfarenheten av trombolysbehandling vid stroke är dock begränsad till de största enheterna, bland andra Uppsala Akademiska Sjukhus (UAS) och Karolinska Sjukhuset (KS).



Startar strokelarm

Det nya omhändertagandet ska drivas igenom tack vare en trombolysskola där stora centra som UAS och KS utbildar regionala centra. Målet är en vårdkedja med specialutbildad personal. Det krävs för att tolka patientens symtom och resultat av undersökningar samt för att ge rätt behandling. Viktigt är att utesluta blödning och tumör som orsak till symtom.

? I Uppsala län startar ambulanspersonalen ett speciellt strokelarm på väg in till sjukhuset. Det gör att strokeläkare på sjukhuset står beredda för snabb bedömning och handläggning av patienten, sa Peter Svensson.

Tidiga erfarenheter från Uppsala och Stockholm visar att systemet fungerar säkert och effektivt. Om den nya trombolysbehandlingen ges i rätt tid till rätt patient kan 140 av 1000 drabbade räddas till ett klart bättre liv efter sin stroke. Detta trots att det finns en viss ökad risk för allvarliga blödningsbiverkningar med behandlingen.



Tiden är boven

De som har nytta av den nya behandlingen är de med stroke orsakad av blodpropp med medelsvåra symtom. Alteplas godkändes med villkor att de som behandlas är under 80 år gamla, att det sätts in inom tre timmar efter symtomdebut samt att alla patienter registreras i ett internationellt kvalitetsregister som leds från Karolinska sjukhuset.

I dag tar det i snitt fem timmar för patienten att komma till akuten. Därifrån tar det ytterligare knappt tre timmar att komma till en strokeenhet.
? Detta måste trimmas in för att få ner tiden till de tre timmar som krävs för Actilyse, sa Peter Svensson.
Tidsfaktorn, innan behandlingen kan sättas in, är den mest begränsande faktorn. Problemet enligt Peter Svensson är att runt hälften av de drabbade inte vet att de har drabbats av en stroke och därför kommer för sent till sjukhuset. Problematiskt kan det också bli i glesbygd med långa avstånd till sjukhus med strokecentra.
I Sverige drabbas runt 25000 personer årligen av stroke, runt 10 procent av dem avlider.