Annons

IT-behandling effektiv vid depression

Behandling över internet kan fungera som komplement vid mild till måttlig depression.

22 jan 2003, kl 13:01
0

Annons

Tidigare studier har visat att kognitiv beteendeterapi (KBT) i bokform fungerar positivt vid depression. Denna studie har undersökt samma terapi över internet, med liknande positiva resultat och leddes av Fredrik Holländare och Jan Bergström vid Uppsala Universitet.
Deltagarna i den aktiva behandlingsgruppen visade signifikant positiv förbättring både vad gäller depression och ångest. 40 procent uppvisade förbättring och 30 procent tillfrisknade. Ingen förbättring fanns i kontrollgruppen.
Studien innehöll 36 personer i behandlingsgruppen och 49 i kontrollgruppen, antalet män var fler än antalet kvinnor. Alla hade tillgång till en hemsida med diskussionsforum och e-post till deltagarna i den egna gruppen. De i behandlingsgruppen hade dessutom tillgång till fem moduler med 89 textsidor med självhjälpsmaterial enligt KBT-modellen. Modulerna är inledning, beteendeaktivering, att hantera tankar, sömn samt återfallsprevention och mål. Modulerna tog veckor att gå igenom och patienterna fick tillgång till dem efter hand.