Annons

Databas för patienter

PatientInformation ONline, förkortat PION, är en omfattande databas med information som är avsedd för patienter. Det är sjukhusbiblioteken i Västervik, Falun och Karlstad som tillsammans har byggt upp tjänsten som tidigare funnits på CD-ROM. Sedan ett par veckor finns den också tillgänglig via Internet.Information ur de 6 000 dokument som finns samlade i databasen nås […]

24 jul 2002, kl 20:26
0

Annons

PatientInformation ONline, förkortat PION, är en omfattande databas med information som är avsedd för patienter. Det är sjukhusbiblioteken i Västervik, Falun och Karlstad som tillsammans har byggt upp tjänsten som tidigare funnits på CD-ROM. Sedan ett par veckor finns den också tillgänglig via Internet.
Information ur de 6 000 dokument som finns samlade i databasen nås via adressen www.pion.net. Databasen är en så kallad referensdatabas och innehåller enbart information om artiklar, böcker, videofilmer, ljudupptagningar. I framtiden planeras länkar till hela dokumenten så att användaren med en knapptryckning kan ta del av det på sin dator.
Informationen i databasen ska vara ett komplement, inte en ersättning, för den information som ges av vårdpersonal.
Invånare i Värmland, Dalarna och Kalmar län kan via Internet beställa kopior på de dokument man önskar. Personer i andra landsting kan dock inte utnyttja den servicen.
Läkemedelsvärlden och föregångaren Svensk Farmacevtisk Tidskrift är med 50 referenser väl representerad i PION. Som jämförelse kan nämnas Läkartidningen med 15 referenser samt Dagens Medicin med 1 referens.