Annons

Fem myndigheter öppnar fönstret

Socialstyrelsen finns där, liksom Läkemedelsverket, Landstingsförbundet, Spri och SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering. Alla dessa ska man nå via en gemensam tjänst, Svenskt medicinskt fönster, www.smed.org.Det första som möter läsaren av hemsidan är ett färgglatt höstträd. Sålunda ännu ett exempel på den vurm för vackra naturbilder som är så utbrett i medicinska tidskrifter.Information är […]

24 jul 2002, kl 20:27
0

Annons

Socialstyrelsen finns där, liksom Läkemedelsverket, Landstingsförbundet, Spri och SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering. Alla dessa ska man nå via en gemensam tjänst, Svenskt medicinskt fönster, www.smed.org.
Det första som möter läsaren av hemsidan är ett färgglatt höstträd. Sålunda ännu ett exempel på den vurm för vackra naturbilder som är så utbrett i medicinska tidskrifter.
Information är inte samlad i Fönstret. Detta är i stället en uppsättning av länkar till olika slags information ute på de myndigheter och organisationer som ingår i samarbetet. Bland annat ingår Socialstyrelsens Medicinska faktadatabas, MARS.
Här finns länkar till medicinska dokument och artiklar, vetenskapliga utvärderingar, artiklar som redogör för state-of-the-art, dagens accepterade diagnos och terapi inom olika sjukdomar, med mera.
Andra länkar leder till dokument om kostnad-nytta, lagar och förordningar, risker och biverkningar, nya medicinska metoder etc.
Via länkar kan man söka fram information om nya läkemedel i Läkemedelsverkets databas. För att snabbt få reda på när information om de senast godkända läkemedlen lagts ut på nätet kan man prenumerera på en gratis e-posttjänst (gå till www.mpa.se och lämna din e-postadress). Dessutom ska användare kunna söka hela dokument i databasen Swedis.