Danskt läkemedel använt vid amerikansk avrättning

Danska medicinkoncernen Lundbeck har mot sin vilja hamnat i en debatt om amerikanska avrättningar sedan det blivit känt att deras lugnande medel använts vid en avrättning i Ohio förra veckan.

15 Mar 2011, kl 13:06
0

Substansen det handlar om är pentobarbital som tillhör gruppen barbiturater, en äldre typ av ångestdämpande och sömngivande läkemedel som i höga doser hämmar andning och hjärtverksamhet. Att det nu har använts vid avrättning har upprört företaget Lundbeck.

? Detta är emot allt vi står för. Vi skapar och utvecklar läkemedel för att lindra människors lidanden. Det här står i direkt kontrast till den målsättningen, säger Mats Kronborg, talesman för Lundbeck till Washington Post.

Användningen av preparatet pentobarbital har skapat en debatt i USA där motståndarna hävdar att man vet alldeles för lite om hur det verkar i människa och att det därmed är oetiskt att använda det vid dödsstraff. Normalt används pentobarbital till att avliva djur eller som anestesi- och sömnmedel.

I januari i år beslöt det amerikanska läkemedelsföretaget Hospira att flytta sin produktion från USA till Europa just med anledning av att deras produkt innehållande tiopental använts vid dödstraff i flera amerikanska delstater.

Sedan en tid tillbaka råder det i USA brist på tiopental och liknande substanser som kan användas vid avrättningar, vilket har lett till att delstater som tillåter dödsstraff vill importera preparat från företag i Europa. Hittills har både Storbritannien och Italien satt stopp för dessa planer med hänvisning till användningsområdet.