Coxib bättre än NSAID plus magsårsläkemedel

Cox-2-hämmaren celecoxib ger färre sår på magtarmslemhinnan än äldre smärtstillande NSAID tillsammans med magsårsläkemedlet omeprazol. Med hjälp av ny teknik där en videokamera filmar magtarmkanalen visas också att även till synes friska har sår i magtarmslemhinnan.

20 maj 2003, kl 13:14
0

Annons

Friska frivilliga som fick smärtläkemedlet naproxen tillsammans med protonpumpshämmaren omeprazol hade nio gånger fler sår på slemhinnan i tunntarmen jämfört med personer som fick smärtstillande celecoxib. Studien presenterades igår vid en pågående konferens på mag-tarmområdet i Orlando, USA.

I studien användes en ny teknik där en inkapslad videokamera hissas ner i magtarmkanalen på friska försökspersoner och filmar eventuella sår på tarmslemhinnan. Ett överraskande fynd var att omkring 12 procent av deltagarna hade sår på tarmslemhinnan i tunntarmen trots att de var till synes friska och inte uppvisade några symtom från magtarmkanalen.

338 personer deltog i studien som pågick under två veckor. Försökspersonerna fick antingen celecoxib 200 mg två gånger dagligen eller naproxen 500 mg två gånger dagligen plus omeprazol 20 mg dagligen eller placebo. Deltagarna var mellan 18 och 70 år.

Enligt ett pressmeddelande från Pfizer kan de positiva resultaten för celecoxibs del förklaras av att en protonpumpshämmare, till skillnad från en coxib, inte ger skydd längs hela tunntarmen.