Annons

?Cancerrisker kan avfärdas?

Läkemedelsverket har gjort en genomgång av aktuella forskningsrapporter om kalciumantagonister. Slutsatsen är att inget talar för att dessa läkemedel ökar risken för hjärt-kärlkomplikationer eller cancer i allmänhet. Inte heller finns bevis för ökad risk hos diabetiker.

19 jul 2002, kl 05:00
0

?Tidigare funna samband med koloncancer och bröstcancer torde? kunna avfärdas?. Så avslutas Läkemedelsverkets aktuella genomgång av samband mellan användning av kalciumantagonister och risker för biverkningar, som cancer och hjärt-kärlkomplikationer.
Det inledande citatet baseras på en stor fall-kontrollstudie av Rosenberg et al (JAMA 1998;279:1000?4). Slutsatsen i denna är att det saknas signifikanta risksamband mellan kalciumantagonister och kolon- samt bröstcancer. Däremot förknippades en signifikant riskökning för njurcancer med kalciumantagonister (och för övrigt även för betablockerare). Andra studier har även visat på samband mellan hypertoni och njurcancer.


?Entydiga belägg saknas?
Olika studier har tidigare hävdat att särskilt diabetiker löper ökade risker att använda kalciumantagonister. Midasstudien saknar bevisvärde, enligt Läkemedelsverket. Facetstudien som jämförde amlodipin och fosinopril avfärdas med att det var en ?helt öppen studie med omfattande överlappande behandling. Bevisvärdet är därför mycket lågt.?
Verket sammanfattar med att fastslå att ?entydiga belägg? för att kalciumantagonister skulle vara skadliga för personer med diabetes saknas, men skriver också att de ?signaler? som finns inte kan avfärdas. Det behövs ytterligare studier och att de stora randomiserade studier som pågår möjligen kommer att ge ett definitivt svar.
De aktuella studier som presenterats talar emot att kalciumantagonister ökar risken för hjärt-kärlkomplikationer, konstaterar Läkemedelsverket. Däremot sågs en ökad risk för rökande kvinnor i en omfattande amerikansk kohortstudie.