Kjell Strandberg backar ett steg

Ställföreträdande generaldirektör Thomas Lönngren är tills vidare chef för Läkemedelsverket. Uppmärksamheten kring revisionsanmärkningar angående enWHO-stiftelse fick Kjell Strandberg att själv avstå från att vara chef för verket tills en utredning blev klar.n n n I massmedier blåste det upp en liten storm kring Läkemedelsverkets generaldirektör Kjell Strandberg i början av sommaren. Stiftelsen WHO Collaborating Centre […]

19 jul 2002, kl 05:01
0

Ställföreträdande generaldirektör Thomas Lönngren är tills vidare chef för Läkemedelsverket. Uppmärksamheten kring revisionsanmärkningar angående enWHO-
stiftelse fick Kjell Strandberg att själv avstå från att vara chef för verket tills en utredning blev klar.
n n n I massmedier blåste det upp en liten storm kring Läkemedelsverkets generaldirektör Kjell Strandberg i början av sommaren. Stiftelsen WHO Collaborating Centre on International Drug Monitoring i Uppsala hade hanterat ?hemliga konton? och Strandberg var som ordförande för stiftelsens styrelse ytterst ansvarig.
Veckan efter midsommar meddelades att Strandberg själv begärt att bli befriad från uppgifterna som chef för verket medan en utredning pågick. Den ställföreträdande generaldirektören Thomas Lönngren skulle tills vidare överta Strandbergs chefsskap.
? Det kan tyckas som en drastisk åtgärd, men jag fattade mitt beslut med omtanke om Läkemedelsverket. Vi ville ta loven av försök att kasta smuts på verket som ju inte alls berörs av stiftelsens aktiviteter, säger Kjell Strandberg.


Vilande reservkonto
Uppmärksamheten gäller ett konto, med en behållning som enligt Strandberg uppgått till ?max 3 miljoner kronor?. Det har varit ett reservkonto som under en tioårsperiod väsentligen varit vilande fram till 1997.
Enligt revisionsberättelsen har den lagstadgade bokföringsskyldigheten inte fullgjorts. Kompletta verifikationer för perioden 1987?1996 har inte kunnat förevisas.
? Verifikationerna finns bland annat i bankvalv hos Nordbanken, och det tar tid att få fram alla papper när man går så långt tillbaka i tiden, säger Kjell Strandberg.
? Det finns ingen anledning att tro att pengar försvunnit. Pengarna har använts i verksamheten. Men det har slarvats med kvitton och original saknas, säger Ulf Westerberg, statssekreterare på socialdepartementet.


Expanderande verksamhet
Stiftelsens verksamhet har stadigt växt under det senaste decenniet. För närvarande arbetar där cirka 15 personer. Skälet till att det gamla vilande kontot aktiverades förra året var att större resurser till verksamheten behövdes.
? Pengarna behövdes helt enkelt till nya projekt inom ramen för styrelsens beslut, säger Kjell Strandberg.
Kontot lades upp redan 1978, sex år innan Kjell Strandberg blev ledamot av stiftelsens styrelse. Han betonar att han själv aldrig haft teckningsrätt till det omdiskuterade kontot.
Den gamla styrelsen för stiftelsen avgick i somras och ersattes med en ny som nu ska strama till den ekonomiska redovisningen. Ordförande i den nya styrelsen är Alf Nilsson, överdirektör på riksskatteverket.
? Även om man inte tagit in verifikationer i bokföringen är vår hypotes att pengarna kommit verksamheten till del. Man har agerat i god tro, men i strid med reglerna, säger han.
Ett troligt skäl till att pengarna inte redovisats offentligt är att stiftelsen först under det senaste decenniet fick ta betalt för utförda tjänster. Idag är det tillåtet och står dessutom för en stor del av finansieringen.


Hoppas vara tillbaka snart
Kjell Strandberg hoppas att granskningen blir klar fortast möjligt så att han kan återinträda i full tjänst.
? Ingen verksamhet mår bra av tillfälliga chefslösningar. Även om Thomas Lönngren gör ett bra jobb, så är det bäst för Läkemedelsverket att den nuvarande interimslösningen blir så kortvarig som möjligt, säger han.
Kjell Strandbergs förordande som generaldirektör går ut den 30 juni 1999. Det finns inget i dagsläget som talar för att ?bokföringsslarvet? i WHO-stiftelsen ska förhindra att han får ett förlängt förordnande.
? Vi är mycket nöjda med Kjell Strandbergs insats och hoppas att han snart kan återinträda som chef för Läkemedelsverket, säger Ulf Westerberg.