Annons

Nytt medel prövas mot svår tarmkatarr

Svår tarmkatarr eller IBS är ett smärtsamt och socialt handikappande tillstånd där det idag inte finns någon bra behandling. Glaxo Wellcome testar nu ett nytt läkemedel mot IBS.

19 jul 2002, kl 04:57
0

Alosetron (Lotronex) är ett läkemedel som Glaxo Wellcome tagit fram för behandling av svår magkatarr eller IBS (irritable bowel syndrome). I en nystartad studie där flera svenska centra ingår jämförs alosetron med Mebevirin som är ett medel som används i flera andra länder mot tarmkatarr. Alosetron verkar genom att hämma upptaget av serotonin i tarmen.
IBS drabbar omkring en femtedel av den vuxna befolkningen och man räknar med att 70 procent är kvinnor. IBS kännetecknas av besvär från buken med buller, körningar, ökad gasbildning samt benägenhet för diarré, ibland omväxlande med förstoppning.


Dolt problem
IBS är den ojämförligt största enskilda patientgruppen som remmitteras till medicinska mag- och tarmläkare i Sverige idag.
? Av alla patienter som remitteras till oss är mellan en tredjedel och hälften den här typen av patienter, säger Henry Nyhlin vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, som leder den svenska delen av prövningarna med alosetron.
Det är framför allt kvinnor som drabbas och det är ett stort dolt handikapp, menar han. Typiskt för patientgruppen är att de vandrar runt i sjukvården och aldrig får hjälp.
? IBS är något som man inte pratar om, säger Henry Nyhlin. Många tycker inte att det är en ordentlig sjukdom eftersom man inte kan påvisa avvikelser i några prover. Det är frustrerande för oss i sjukvården, eftersom nästan allt är uppbyggt på det. Det finns idag inte någon bra behandling, utan man försöker symtomatiskt behandla på många olika sätt.


Ökad känslighet
Man vet idag inte den exakta orsaken till IBS, men uppfattningen är att det beror på en ökad känslighet i tarmen. Varför den känsligheten har uppkommit kan ha många olika orsaker, men i och med att den finns vet man att serotoninet spelar en roll. Med alosetron blockerar man upptaget av serotonin speciellt i tarmen och man får då en minskad känslighet i tarmen.
Det har också spekulerats i om sjukdomen kan ha psykologiska orsaker.
– Patienter med IBS har mer psykiska symtom än tarmfriska människor, säger Henry Nyhlin. Däremot vet man inte vad kopplingen består i. Det har sannolikt samband även med stress.
Man vet också att den här typen av besvär ofta är en biverkan av läkemedel som påverkar serotonin.
? Man kan bara titta på den biverkningslista som finns i FASS på psykiska preparat med serotoninverkan, säger Henry Nyhlin. Men kunskaper om kontraindikationer till alosetron finns inte idag.


Bara kvinnor
Tidigare studier på alosetron har visat att kvinnor har bäst effekt av medlet. Därför kommer de aktuella studierna bara att göras på kvinnor. Skulle man ha testat det på män hade man behövt många fler patienter i studien. 
? Om man är osäker på effekten på män är det bättre att studera det separat. Det kan också vara så att man skall ha en annan dos för män, säger Tina Andrén, klinisk prövningsledare på Glaxo Wellcome.
I registreringsprogrammet ingår fyra studier, två jämförande studier i Europa och två placebo-kontrollerade studier som görs i USA.
De två dosfinnande studierna som gjorts visade att 70 procent av patienterna som behandlades med 1 mg alosetron två gånger dagligen fick symtomlindring jämfört med 30 procent i placebogruppen. Ingen av männen fick adekvat symtomlindring. Analys av säkerhetsprofilen visade att det tolererades väl. Den vanligaste biverkan var förstoppning.  
Tidigare studier på alosetron har visat att kvinnor har bäst effekt av medlet. Därför kommer de aktuella studierna bara att göras på kvinnor. Skulle man ha testat det på män hade man behövt många fler patienter i studien. 
? Om man är osäker på effekten på män är det bättre att studera det separat. Det kan också vara så att man skall ha en annan dos för män, säger Tina Andrén, klinisk prövningsledare på Glaxo Wellcome.
I registreringsprogrammet ingår fyra studier, två jämförande studier i Europa och två placebo-kontrollerade studier som görs i USA.
De två dosfinnande studierna som gjorts visade att 70 procent av patienterna som behandlades med 1 mg alosetron två gånger dagligen fick symtomlindring jämfört med 30 procent i placebogruppen. Ingen av männen fick adekvat symtomlindring. Analys av säkerhetsprofilen visade att det tolererades väl. Den vanligaste biverkan var förstoppning.