Annons

?Bristande kunskaper hos läkare mer skrämmande?

KUNDKOMMUNIKATION TREDJE INLÄGGET, BEMÖTANDE AV LEIF BERGDAHLS INLÄGG I LMV 1-2/04

20 feb 2004, kl 16:07
0

Docenten och läkaren Leif Bergdahl i Täby kritiserar i ett inlägg i nr 1-2/04 farmaceuters information till patienterna. För att understryka hur allvarligt han ser på denna interferens med läkarens exklusivitet skriver han: ?Jag har mycket ofta fått informera mina patienter om att kolesterolsänkande mediciner har biverkningar som dock aldrig leder till döden, men att ett högt kolesterol ofta orsakar ond bråd död!


Därför vill jag gärna ta över den bergdahlska pekpinnen och med den rikta Bergdahls uppmärksamhet på (1) det faktum att den kolesterolsänkande medicinen cerivastatin (Lipobay) indrogs efter det att ett stort antal dödsfall inträffat i ett tillstånd som förvisso kan framkallas med samtliga statiner (rhabdomyolys), (2) att sänkning av ett högt kolesterol hos medelålders (skotska) män utan påvisad hjärtsjukdom förhindrar ETT dödsfall per år om man behandlar 556 sådana män (effekten dessvärre dock ej signifikant), (3) att inga motsvarande siffror finns för kvinnor, (4) att beläggen för ett högt kolesterols betydelse för förhöjd mortalitet är bräckligare än vad Berdahl synes tro (fråga till exempel Lars Werkö), (5) att statinernas gynnsamma effekt hos hjärtsjuka patienter är dåligt relaterad till omfattningen av kolesterolsänkningen och alltmer antas bero på andra mekanismer än på kolesterolsänkningen.


Visst finns det en risk att farmaceuter kan skrämma patienter. Själv blir jag mera skrämd av bristfälliga terapeutiska kunskaper hos mina egna kolleger.


Arne Melander
Professor, leg. läkare
Chef, stiftelsen NEPI