Annons

?Vi är inte läkare men väl läkemedelsexperter?

KUNDKOMMUNIKATION FJÄRDE INLÄGGET, BEMÖTANDE AV LEIF BERGDAHLS INLÄGG I LMV 1-2/04

20 feb 2004, kl 16:11
0


Detta utspelade sig i slutet av januari på apoteket Hjorten i Västerås. En äldre dam kommer in och önskar bli expedierad Lanzo 30 mg samt Magnecyl 500 mg (dosering 1×3). I kundkommunikationen mellan farmacevten och kunden framgår att hon sedan en längre tid tillbaka ordinerats Lanzo 30 mg efter en större operation av magsäcken. Receptet på Magnecyl var nytt och hade tilldelats henne efter ett telefonsamtal med en läkare.


Farmacevten ifrågasätter magnecylordinationen då patienten inte kan redogöra för att hon har någon smärta, dels på grund av eventuell kontraindikation med lanzoordinationen. Förskrivande läkare kontaktas och receptet ändras till Magnesium Recip 120 mg. Tid för expedition av kunden blev 30 minuter. Kunden var nöjd med handhavandet av ärendet.


Vad tänker den förskrivande läkaren efter detta samtal med farmacevten? Är hon irriterad över att farmaceuten ifrågasatt hennes ordination eller är hon tacksam för att sjukvården eventuellt besparats pengar och resurser på att behöva ta emot denna patient i framtiden? Skulle jag som ansvarig farmacevt hellre sett till effektiv expeditionstid och besparat väntande kunder längre väntetid genom att förbise magnecylreceptet?


Har inte ni som läkare ansvar/ skyldighet att i alla lägen se till patientens bästa även om det innebär att en annan profession går in och åtgärdar misstag? Gjorde jag fel i detta ärende? I så fall har jag nog enligt ert inlägg gjort mig skyldig till ineffektivitet i många fler fall. Ber ödmjukast om ursäkt….


Martin Elfverson, Farmacevt
Apoteket Hjorten, Västerås