Böter för ordval i marknadsföring av Botox

Böter för ordval i marknadsföring av Botox

Företaget Allergan fälls för att ha använt ord som saknar tillräcklig förankring i produktresumén.

4 okt 2017, kl 09:41
0

I en folder har Allergan marknadsfört sitt läkemedel botulinumtoxin typ A, som säljs under produktnamnet Botox, med formuleringar om att läkemedlet är unikt och innovativt.

Enligt branschens egen etiska domstol Informationsgranskningsnämnden, IGN, ska alla formuleringar i marknadsföring ha förankring i läkemedlets produktresumé. Särskilt ord som unik och innovativ måste förklaras och preciseras. Botox är en av flera botulinumtoxiner, och även om det finns skäl till att ett läkemedel inte anses utbytbart betyder inte det att läkemedlet är unikt, anser IGN. Nämnden bedömer också att det saknas grund för att beskriva Botox som ett särskilt innovativt läkemedel.

IGN dömer Allergan att böta 90 000 kronor för att ha handlat i strid med god branschsed.

Botox är bland annat indicerat för att behandla vissa neurologiska störningar och störningar i urinblåsan.