Annons

Bondil och Caverject ingår åter i läkemedelsförmånen

Läkemedelsförmånsnämnden, Lfn, har beslutat att både Bondil och Caverject åter ska ingå i läkemedelsförmånen. Det innebär att de också ingår i högkostnadsskyddet. Däremot avslogs ansökan för Cialis.

15 maj 2003, kl 18:23
1

Lfn motiverar beslutet med att Bondil och Caverject administreras genom injektion (vid roten i penis respektive i urinröret) och därmed skiljer ut sig från tablettbehandlingar såsom Viagra och Cialis. Både Bondil och Caverject har enligt Lfn visat göd effekt på de svåraste formerna av erektil dysfunktion, dem där tablettbehandling inte har gett någon effekt. Därmed är målgruppen för Bondil och Caverject, män med de svåraste formerna av erektionsstörningar, lätta att särskilja. Det är patienter som lider av svåra kärlförändringar eller neurologiska skador ? främst diabetiker, neurologiskt sjuka, dialysbehandlade njursviktspatienter och njurtransplanerade.

Genom administreringen direkt i penis är det enligt Lfn orealistiskt att räkna med någon ras användning av Bondil och Caverject i andra patientgrupper än de som lider av de svåraste formerna av erektil dysfunktion.

Inte kostnadseffektiv

Generellt bedömer Lfn att erektil dysfunktion har en låg angelägenhetsgrad. Genom att tablettbehandling riktar sig till en bredare patientpopulation blir det svårt att urskilja de med svårast skador. Det är skälet till att Lfn avslog ansökan för Cialis, liksom det var när Lfn avslog ansökan för Viagra tidigare i vår. Eli Lilly, som marknadsför Cialis, hade till sin ansökan även bilagt en kostnadseffektivitetsstudie, men Lfn bedömer att den inte visar att behandling av erektil dysfunktion är kostnadseffektiv för den genomsnittlige användaren.

Eli Lilly kommer att överklaga beslutet till Tingsrätten.

? Vi kommer att överklaga eftersom vi anser att Cialis är mer ändamålsenligt än de andra preparaten och att det är en kostnadeeffektiv behandling, säger John Ahlmark, informationsdirektör på Eli Lilly.

I ett pressmeddelande är Svenska Diabetesförbundet kritiskt till beslutet och menar att bara läkemedel som gör ont subventioneras.

Bondil och Caverject ingick fram till april 2001 i läkemedelsförmånen. LFN beslutade i mars i år att inte återinföra Viagra i förmånssystemet. Pfizer har överklagat beslutet till Länsrätten i Stockholm.

Två av nämndens ledamöter reserverade sig mot beslutet.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Jag välkomnar att Bondil kommer att ingå i högkostnd,förmånen. Däremot kan jag förstå att Cialisen nekas, för den är rena sockerbillret, helt verkningslös. Det är även Viagra.