Annons

Lungcancer får ny typ av fiende

Genom att hämma enzymet tyrosinkinas kopplat till EGF-receptorn kan gefitinib få tumörer att minska i storlek. Men än är det inte klart om läkemedlet påverkar överlevnaden hos patienter med icke småcellig lungcancer.

19 maj 2003, kl 10:28
0

Annons

Efter flera motgångar godkändes Astrazenecas nya cancerläkemedel gefitinib i USA i maj. Läkemedlet kan ges till patienter som lider av framskriden icke småcellig lungcancer och som inte blivit hjälpta vare sig av platinabaserade cellgifter eller docetaxel. I Sverige får årligen omkring 500 personer, de flesta rökare sedan många år, denna typ av cancer. Men i EU får vi förmodligen vänta bortåt ett år till på godkännande av gefitinib.
Gefitinib blockerar effekten av epidermal tillväxtfaktor, EGF. När EGF binder en särskild EGF-receptor stimuleras celltillväxt, metastasering och hindrande av celldöd. Effekten förmedlas av enzymet tyrosinkinas som är kopplat till receptorn och gefitinib hämmar just detta enzym.

Inga klara samband
För omkring tio procent av patienterna försvann hälften av tumören i en studie med 142 patienter som inte hade svarat på tidigare behandling. Fyrtio procent av patienterna fick en symtomlindring. Att inte fler patienter fick effekt av gefitinib tyder på ett mer komplext system.
? Det finns inget självklart samband mellan effekten av gefitinib och antalet EGF-receptorer i tumören. EGF-receptorerna finns i fyra typer och det är möjligt att vissa kombinationer av subtyperna kan vara till nackdel, säger Roger Henriksson, professor i onkologi och rådgivare till Astrazeneca.
Ett bakslag för läkemedlet kom i augusti förra året när studier inte kunde visa någon fördel med tillägg av gefitinib till platinabaserad kemoterapi i jämförelse med enbart kemoterapi.
? Det var överraskande att det inte var någon skillnad när gefitinib gavs i kombination med cytostatika. Det kan bero på att just denna kombination inte fungerade, menar Henriksson.

Oroande japanska rapporter
En rådgivande kommitté till FDA rekommenderade i september 2002 att gefitinib skulle godkännas i USA eftersom läkemedlet skulle användas där det inte finns några andra behandlingsalternativ kvar. Gefitinib kommer in i behandlingen när cancern spridit sig till lymfkörtlarna eller andra organ och blivit en obotlig sjukdom. Enstaka månader till ett par år är då den förväntade överlevnaden. Men just efter kommitténs rekommendationer kom rapporter från Japan, där gefitinib varit godkänt sedan juli 2002, gällande säkerheten. Patienter som behandlats med gefitinib hade i vissa fall utvecklat allvarliga lungreaktioner, men sambandet med gefitinib är osäkert.
? Det är mindre än en procent av dem som behandlas som drabbas av detta. Man ska också komma ihåg att nästan alla patienter som får gefitinib dör så småningom. De har redan innan fått en tuff strål- eller cytostatikabehandling och sjukdomen är i sig svår, säger Per Bergström, onkolog vid Norrlands universitetssjukhus.
Han anser att gefitinib är värdefullt som alternativ till andra läkemedel i andra linjens behandling.
? Men det vore bra om man på förhand kunde reda ut vilka patienter som verkligen har nytta av detta, så att behandlingen gavs endast till dem.