Annons

Bok av Bodil Jönsson var olämplig gåva

Anmäld: GSK
Anmälare: IGM
Läkemedel: Imigran nässpray
Ärendenr: N679/03
Utgång: Fälld
Avgift: 60 000 kronor

17 jun 2005, kl 21:17
0

I ett så kallat bokningsbrev från GSK 2003 erbjöds läkare att få ett inbundet exemplar av boken ?I tid & otid? av Bodil Jönsson. Boken är inte en lärobok och har ingen koppling till ämnet huvudvärk/migrän.

IGM granskade på egen hand 2003 om boken kunde betraktas som hjälpmedel eller present. Bedömningen blev att det var en present, och dess värde var ?sådant att utdelningen av den kom i konflikt med god sed?.

GSK överklagade beslutet till NBL och hävdade bland annat att den har ?värde som hjälpmedel för läkarens yrkesverksamhet?.
Men NBL gick på IGM:s linje. Man anser att boken ?vid en samlad bedömning … inte har en tillräckligt tydlig anknytning till området huvudvärk/migrän för att kunna betraktas som ett hjälpmedel?. Bötesbeloppet stannar vid IGM-avgiften på 60 000 kronor; någon ytterligare NBL-avgift tas inte ut ?med hänsyn till omständigheterna?.