Annons

Fritt fram marknadsföra akut p-piller i Paradise Hotel

Anmäld: Nycomed
Anmälare: Läkemedelsverket
Läkemedel: Norlevo
Ärendenr: N723
Utgång: Friad

17 jun 2005, kl 21:15
0

Läkemedelsverket har anmält Nycomeds marknadsföring av akut p-pillret Norlevo i anslutning till TV-programmet Paradise Hotel i TV4 till NBL. Man anser att reklamen strider mot branschreglerna på flera punkter. I programmet medverkar lättklädda män och kvinnor på ett lyxhotell i tropisk miljö, och enligt Läkemedelsverket ?skapar programmet associationer till upprepat sex med flera olika partners?.


Enligt gällande produktresumé ska dock Norlevo bara användas som en nödlösning, och inte vara ett skydd vid sådana umgängesformer som visas i Paradise Hotel, menar verket.
Dels står marknadsföringen alltså inte i överensstämmelse med produktresumén, menar man, dels bryter man genom kopplingen till programmet mot goda seder och bruk enligt artikel 103 i informationsreglerna.

Nycomed har bestritt anmälan och hävdar att förekomsten av en skylt med texten ?Norlevo, akut p-pillret? utgör sponsring och inte reklam. Sponsring regleras av radio- och TV-lagen och utgör enligt denna inte reklam. Enligt svensk praxis får en sponsringsskylt inte innehålla slogans, adresser eller annan tilläggsinformation.

Inget brott mot god sed

NBL påpekar problemet att denna typ av sponsring inte var tillåten då branschreglerna skapades. Men trots att sponsring av detta slag inte nämns i branschreglerna, anser man att reglerna är tillämpliga på sådan marknadsföring. NBL har dock aldrig tidigare prövat marknadsföring genom sponsring.
I detta fall ansåg NBL att beteckningen akut p-piller på sponsringsskylten utgör en tillräcklig spegling av produktresumén.

Läkemedelsverket hade åberopat ett tidningscitat där en kulturjournalist uttalar sig negativt om TV-programmet som stöd för påståendet att sponsringen skulle strida mot goda seder och bruk. Nämnden tycker dock inte att denna kritik har en sådan karaktär att det skulle innebära att sponsringen utgör ett regelbrott. Enligt Läkemedelsverkets anmälan bör det anges i sponsringsmeddelandet att bipackssedeln bör läsas, men NBL anser att detta krav inte kan anses gälla i sponsringsmeddelanden av denna typ.

Sammantaget ser NBL ingen anledning till någon anmärkning mot Nycomeds marknadsföring i detta fall.