Arkivering

”Regelverket för nätapotek har inte hängt med”

0

Sjabblar vi bort den farmaceutiska kompetensen vad gäller hantering av läkemedel när kunderna beställer via nätapotek? Beror det på att vi har så få farmaceuter i företagens ledning, att man inte ser behovet av kompetensen i alla delar av kedjan för att man själv inte besitter den?

Nyligen skrev Läkemedelsvärlden om hur en patient som hade svårt att begränsa sitt intag av opioider kunde beställa morfin från ett nätapotek och hämta ut det själv, trots att det enbart fick hämtas ut av personal. Min första tanke var att farmaceuten kanske missat texten till apoteket i doseringsrutan, det är lätt hänt och den borde inte stå där, men i detta fall var det snarare farmaceuten som inte kände till arbetssättet vid utlämning vid distanshandel.

Rutinerna och kommunikationen inom företaget verkade brista. Hur kan det vara så när de levererar receptbelagda läkemedel?

Samtidigt riskerar enligt andra medier Apoteket AB miljonvite för att man inte dokumenterat farmaceuternas slutkontroll i expedieringen i kedjans distansapotek. En brist som  är svår att förstå. Att beställningar av receptbelagda läkemedel via nätapotek kontrolleras av farmaceuter borde man ju vilja att alla, särskilt kunderna, förstår och kan se dokumenterat?

Omfattande kvalitetsarbete i den vanliga kedjan

En före detta apotekskollega till mig arbetar numera på Tamro, en av de två stora läkemedelsgrossisterna i Sverige. Som farmaceut på apotek är man van att backarna från grossisterna rullar in, och förutom när något läkemedel är oförsiktigt packat och krossat tänker man inte på vad som hänt på vägen.

Min före detta kollega har påmint mig om det kvalitetsarbete grossisterna bedriver så att vi kan lita på att allt fungerar. De verkar under Good distribution practice. Det är ett omfattande regelverk och de har, likt läkemedelsindustrin, sakkunniga som kontrollerar och dokumenterar varje steg i kedjan. Hos de sakkunniga är farmaceutisk utbildning önskvärd.

Läkemedelsverket gör också regelbundna anmälda och oanmälda inspektioner hos grossisterna av hur regelverket efterlevs och att all dokumentation finns på plats ner i minsta detalj. Alla medarbetare och chaufförer genomgår även utbildning varje år i kvalitet och säkerhet, vilket också dokumenteras. Och att läkemedlen håller rekommenderad temperatur kontrolleras och säkerställs genom hela leveranskedjan.

Regelverket har hamnat på efterkälken

Men hur är det då när läkemedel levereras från ett nätapotek direkt till konsument? Sanningen är att vi inte riktigt vet. Regelverket har inte hängt med i utvecklingen och uppdateringen har blivit uppskjuten på grund av pandemin.

Men i Norge har 12 av 14 kontrollerade aktörer, enligt Svensk farmaci, ingen kontroll av att läkemedlen tål den temperatur de utsätts för under leveransen. Brister i kontrollen av vem som mottager läkemedlet finns också. Läkemedelsverket i Sverige har fått signaler om att det finns brister även här, och det handlar förutom om brister vid transport och leverans även om brister i rådgivningen.

Det sistnämnda problemet har varit känt ett tag, i delbetänkandet för den nya apoteksmarknadsutredningen från 2017 ”Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden” uppgav en apoteksaktör att cirka tre procent av kunderna som beställde läkemedel efterfrågade rådgivning. Apoteksaktören kan förstås också själv kontakta kunderna, och en annan apoteksaktör uppgav att man hade kontakt i cirka tio procent av receptexpeditionerna.

Nätapotekens ansvar

Man kan fråga sig hur många procent av kunderna på fysiska apotek som får rådgivning, men det är betydligt enklare att kolla av behovet av rådgivning när kunden står vid disk, så kanske bör nätapoteken ha ett ännu större ansvar för att säkra att kunden har fått all information denna behöver.

Förhoppningsvis kommer den kommande revideringen av regelverket att innebära att leveranserna till kund kommer att ha lika hög dokumenterad kvalitet som distributionen till apotek. Kunderna kanske inte alltid förstår risken med att läkemedel blir liggande i en brevlåda i minusgrader, men vi farmaceuter som vet borde verka på alla nivåer för en god läkemedelshantering som når hela vägen fram till kunden.

PS. I min forskning genomför jag en enkätundersökning bland farmaceuter om patientsäkerhetsklimatet på apotek. Vi hoppas kunna se hur farmaceuter både på nätapotek och på vanliga apotek uppfattar patientsäkerhetsklimatet idag. Just nu är sista chansen att svar om man fått enkäten från SCB, undersökningen stänger 20 februari. Tack för din hjälp! DS.

Vi är samhällets läkemedelsexperter

4

Ofta läser jag krönikor av farmaceutkollegor som manar till att stärka vårt professionella självförtroende. Kanske är det så att farmaceuter är lite dåliga på att stå upp för vad vi kan, även om vi sakta men säkert vinner ny mark inom bland annat kommuner och landsting.  Krönikorna har ofta titeln ”Vi är samhällets läkemedelsexperter!” och krönikan inleds med någon invecklad, jätteovanlig och jättefarlig interaktion krönikören någon gång upptäckt. Själv blir jag lätt knäckt varje gång, jag hade aldrig upptäckt den interaktionen …

Nu har vi dock EES som kan ge oss varenda relevant interaktion och några till i vartenda kundmöte. Och när kunderna själva blir alltmer pålästa börjar jag fundera på vad jag och alla mina högskolepoäng ska kunna bidra med egentligen. Vem som helst kan ju läsa Fass eller söka på 1177.se, det tar bara någon minut med en smartphone.

Sen blir man plötsligt påmind om vad all information drar med sig – desinformationen florerar också. Ibland är den avsiktlig, i syfte att tjäna pengar på sjuka människor genom att sälja rena bluffprodukter. Ibland är desinformationen oavsiktlig, såsom barnsjuksköterskan som satt i Nyhetsmorgon för några veckor sedan och varnade för solskyddsprodukter, utan att vara särskilt påläst.  Enskilda studier lyfts i media, men en enda studie utgör inte nödvändigtvis någon vetenskaplig grund.  Och trots att studier dras tillbaka samt får massiv kritik från andra forskare så har felaktiga resultat en förmåga att leva vidare på diverse internetsajter, till exempel om faror med statiner eller autism av barnvaccinationer.

Att hitta information är inte svårt i dessa dagar, ingen behöver kunna interaktioner eller biverkningar utantill. Men det gäller att komma ihåg att det finns stora skillnader mellan information och kunskap. Utifrån den information som finns tillgänglig kan slutsatser dras ner i avgrunder. Det svåra är att kunna tolka informationen man hittar och förstå bakgrunden.

Barnsjuksköterskan i tv-soffan hävdade att solskyddsprodukterna på apotek inte är godkända och hänvisade till en internetsajt som gör konsumentjämförelser. Läkemedelsverkets roll och information hade hon tyvärr missat.

Vi farmaceuter har en annan helhetsbild och vi vet var vi kan hitta pålitlig information. Det allra svåraste är att förmedla sin kunskap på ett begripligt och förtroendeingivande sätt. Tyvärr har de som sprider felaktig information en förmåga att framställa den på ett sätt som är både lätt att ta till sig och falskt förtroendeingivande.

Barnsjuksköterskan i Nyhetsmorgon sade att hon varit på tre olika apotek dagen innan, ingen där hade uppenbarligen lyckats förklara så hon förstod vad nanopartiklar är, vad ett fysikaliskt alternativt kemiskt solskydd innebär eller regler för kosmetikprodukter i Sverige.  Hon blandade ihop kemiska solskydd med begreppet nanopartiklar och rekommenderade fysikaliska filter (men hon kallade dem fysiologiska) trots att det är just de som kan innehålla nanopartiklar. Hennes slutsats var att apoteken var okunniga, trots att det var hon själv som saknade kunskap.

Likadant kräver arbetet med EES att informationen framställs på ett begripligt sätt för kunderna. Mycket av informationen som finns där är viktig att bedöma relevansen av, innan den ges till kund.  Eftersom det behöver gå snabbt är bakgrundskunskapen nödvändig och där kan jag förstå min roll som läkemedelsexpert. Expertens roll är inte alltid enkel, men den är i alla fall enklare än att hålla alla läkemedelsinteraktioner som finns i huvudet.

Ha nu en skön sommar och glöm inte att smörja er i solen!