Blå hallen ok, men finska Levi för exklusivt

En planerad kongress i finska Levi strider mot Läkemedelsbranschens etiska regelverk. Det gör däremot inte en kongress i Nice på franska rivieran. Läkemedelsindustriföreningens compliance officer har för första gången lämnat sina omdömen kring om olika kongressorter är för luxuösa.

4 okt 2007, kl 19:46
0

Som Läkemedelsvärlden rapporterat om tidigare så innebär skärpta internationella etikregler för läkemedelsbranschen att företag inte får finansiera kongresser eller möten på olämpliga orter. För att förenkla för företagen gör Läkemedelsindustriföreningens compliance officer Pär Tellner utlåtanden på förhand. På så sätt vet företagen innan kongressen sker om orten är olämplig eller inte. 

Av de tre första kongressorter som Pär Tellner nu bedömt är det en som han anser vara olämplig. I januari 2008 planeras ?32nd Scandinavian Congress of Rheumatology? i den finska skidorten Levi.
? Kongresser ska inte läggas på orter där det finns exklusiva fritidsaktiviteter. Vad som är en exklusiv fritidsaktivitet är naturligtvis subjektivt, men i det europeiska regelverket anges skidorter som olämpliga. Jag har därför gjort den bedömningen.

De företag som sponsrar kongressen kan överklaga beslutet.
? Men jag ser egentligen inte vilka argument de skulle kunna föra fram. Men de får gärna överklaga, eftersom det ger oss en bra anledning att förtydliga regelverket.

Om beslutet inte överklagas och företagen ändå väljer att sponsra kongressen är det oklart vad som händer.
? Då kan de bli anmälda till industrigranskningsmannen som får utvärdera frågan. Problemet är att sponsringsavtal ofta skrivits på flera år i förväg, och här kan det nog vara så att kontrakten är skrivna innan det nya regelverket kom, och det kan företagen nog inte bli fällda för, säger Pär Tellner.    

Däremot hoppas han att beslutet får effekten att företagen inte går in och delfinansierar enskilda läkares deltagande på kongressen. Gör företagen det kan de bli fällda eftersom de då går emot beslutet som Compliance officer har fattat.

Förhoppningen från Lif är att de här omdömena ska få specialistläkarföreningar att ta till sig de etiska regelverken som industrin ska verka efter. Om läkarföreningarna förlägger en kongress till en ort som anses olämplig ska de inte få någon sponsring få läkemedelsindustrin.
? Vi hoppas att alla inblandade förstår att vi menar allvar med att de här regelverken ska följas, säger Pär Tellner.

De två andra orter som har bedömts är ett möte i Blå Hallen i Stockholm och en konferens i Nice. Mötet i Blå Hallen anses acceptabel eftersom deltagarantalet på 1000 personer kräver en så stor lokal. Konferensen i Nice sker i anslutning till en annan större kongress och accepteras därför också.