Annons
Björn Eriksson ska utreda digitala vårdgivare
Björn Eriksson. Foto: Anna Molander.

Björn Eriksson ska utreda digitala vårdgivare

Läkemedelsverkets generaldirektör har fått i uppdrag att utreda digitala vårdgivare inom primärvården.

23 jun 2022, kl 09:43
0

Socialdepartementet har gett Läkemedelverkets generaldirektör Björn Eriksson i uppdrag att utreda digitala vårdgivare inom primärvården. Syftet med utredningen är att öka integrationen mellan digital och fysisk vård samt att främja tillgänglighet.

I uppdraget ingår bland annat att se över hur digitala vårdgivare kan bli en del av en mer sammanhållen primärvård. Till exempel ska utredaren klargöra vilka digitala vårdtjänster som kan likställas med fysiska besök i primärvården och vad man kan bedöma som sjukvårdsrådgivning.

– Det här är centrala frågor för primärvården som behöver tydliggöras. Samhällets resurser ska användas så effektivt och ändamålsenligt som möjligt med patientens behov i fokus, säger Björn Eriksson, generaldirektör på Läkemedelsverket, i ett pressmeddelande.

I utredningen ska Björn Eriksson också se över de ersättningsprinciper som regionerna använder för vårdval i primärvården och digital utomlänsvård. Han ska även komma med förslag på åtgärder för hur systemet ska bli mer sammanhållet. Utredaren ska också kartlägga hur digitala vårdtjänster marknadsförs samt att analysera hur utbudet påverkar patienterna.

Uppdraget ska vara klart senast 15 augusti 2023.