Annons
Bidrag till glesbygdsapotek får godkänt

Bidrag till glesbygdsapotek får godkänt

Nuvarande modell för ersättning till apotek i glesbygd fungerar bra som den är. Det framgår i en regeringsrapport från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

18 sep 2017, kl 12:03
0

Annons

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har på uppdrag av regeringen sett över föreskrifterna om bidrag till apotek i glesbygd. I en rapport konstaterar nu TLV att föreskrifterna fungerar bra utifrån ett EU-perspektiv, och att de inte behöver ändras.

I uppdraget ingick att utvärdera om den svenska modellen bidrog till att vissa apotek blev överkompenserade eller till att konkurrensen på marknaden snedvrids.

TLV fann alltså inga sådana tendenser. Myndigheten menar därför att det nuvarande systemet där enskilda apoteksägare med minst 20 kilometer till närmaste annat öppenvårdsapotek, försäljningsintäkter på receptförskrivna läkemedel mellan en och tio miljoner kronor samt öppet i genomsnitt 30 timmar i veckan, har rätt att få bidrag.

Förra året beviljades 34 av 35 ansökningar om att bedriva apotek i glesbygd bidrag. Totalt delade TLV ut drygt 10 miljoner kronor för dessa apotek att dela på.