Vaccin mot tuberkulos tycks skydda mot covid-19

Vaccin mot tuberkulos tycks skydda mot covid-19

Personer som fått upprepade vaccinationer mot tuberkulos hade i en studie minskad risk för covid-19.

17 aug 2022, kl 10:45
0

Så kallat BCG-vaccin mot tuberkulos gav i en klinisk studie ett 92-procentigt skydd mot covid-19. Studien var randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad. Deltagarna var 144 personer med diabetes typ 1, en grupp med ökad risk för allvarlig covid-19. Forskarna undersökte BGC-vaccinets skyddseffekt mot andra infektioner än tuberkulos och har publicerat resultaten i Cell reports medicine.

BCG-vaccin har gamla anor

BCG är en förkortning av Bacillus Calmette-Guerain. Namnet kommer från Albert Calmette och Camille Guérin, de franska vetenskapsmän som tog fram vaccinet för mer än hundra år sedan. BCG-vaccinet är ett levande, försvagat vaccin som bygger på tuberkulosbakterien Mycobacterium bovis. Fram till mitten av 1970-talet fick alla nyfödda i Sverige rutinmässigt detta vaccin på BB, det kallades då Calmettevaccin.

I dag ger vården BCG-vaccin enbart till barn med förhöjd risk för tuberkulossmitta. Det är ett av de mest använda och välstuderade vaccinerna i världen, är billigt och anses mycket säkert.

Forskning har på senare år visat att vaccinet tycks kunna ha olika positiva så kallade off target-effekter, det vill säga effekter mot andra sjukdomstillstånd än tuberkulos. Bland annat verkar det kunna minska risken även för andra infektioner. Och det finns hypoteser om att BCG-vaccin genom sin inverkan på immunsystemet också kan fungera som behandling av vissa autoimmuna sjukdomar, som exempelvis diabetes typ 1.

Randomiserades till BCG-vaccin eller placebo

Ungefär samtidigt som covid-19-pandemin startade drog forskare vid Massachusetts general hospital i gång en studie av BCG-vaccinets effekter på just diabetes typ 1. Frivilliga försökspersoner med denna diagnos i åldrarna 18-50 år (ej tidigare vaccinerade mot tuberkulos) fick tre doser med BCG-vaccin.

Snart föddes idén att passa på att även studera om BCG-vaccineringen kunde ha någon påverkan på covid-19-risken. Den idén baserade forskarna dels på tidigare kunskap om vaccinets off target-effekter mot andra infektioner, och dels på andra forskares rapporter om att det verkade kunna ge skydd mot covid-19.

I fas II/III-studien om BCG-vaccineringen och covid-19-risk medverkade 144 personer med diabetes typ 1. Av dessa fick 96 BCG-vaccin och 48 placebovaccin. Forskarna följde dem under 15 månader under en period då det ännu inte fanns något vaccin mot covid-19 tillgängligt.

Tydligt minskad covid-19-risk

Bland deltagarna i placebogruppen fick 12,5 procent laboratoriebekräftad covid-19 under uppföljningsperioden medan bara 1 procent i BCG-gruppen drabbades. Detta motsvarar en skyddseffekt av vaccinet på 92 procent.

BCG-gruppen råkade också totalt sett ut för färre infektioner och lindrigare infektionssymtom än placebogruppen under uppföljningen. Endast lindriga vaccinbiverkningar förekom.

Forskarna hoppas att deras resultat ska lägga grund för fortsatta, större studier av BCG-vaccinets potential att skydda mot olika covid-19-varianter och andra infektioner. De framhåller att vaccinets off target-effekter verkar uppkomma långsammare än skyddseffekten av de till exempel de specifikt riktade covid-19-vaccinerna. Men skriver att skyddet från BCG-vaccinet samtidigt sannolikt är betydligt mer varaktigt. Forskarna menar också att det kan finnas fördelar med den breda, mer ospecifika inverkan på immunförsvaret som detta vaccin har.

– Till skillnad från de antigenspecifika vacciner som för närvarande används för att förebygga covid-19 är BCG-vaccinets verkningsmekanism inte begränsad till ett visst virus, säger i ett pressuttalande studiens förstaförfattare Denise Faustman, chef för det immunbiologiska laboratoriet vid Massachusetts general hospital.

Undersökningen av vaccinets effekter mot diabetes typ 1 går vidare och resultat kommer under nästa år.