Annons

Bättre resultat för Apoteket

Apotekets ekonomiska resultat blev ett överskott om 280 miljoner kronor för 2004. Det är en förbättring med 83 miljoner kronor jämfört med 2003.

1 feb 2005, kl 16:56
0

Apoteket ökade sina intäkter med 991 miljoner kronor, till totalt 34 111 miljoner kronor. Det är en ökning med tre procent jämfört med 2003. Däremot ökade försäljning av läkemedel på recept med endast 0,2 procent.

Under 2004 förbättrade Apoteket det räntabilitetskrav som staten ställer och soliditeten förstärktes. Resultatet kan härledas till förbättrade marginaler, en positiv utveckling inom egenvårds? och tjänsteområdet och ett kontinuerligt effektivitetsarbete.

? Jag är mycket nöjd över att vi både kunnat förbättra vårt resultat samtidigt som samhällets kostnader för läkemedel ligger på en oförändrad nivå. Apoteket klarar att balansera på den knivsegg som det innebär att ha mindre än en procents vinstmarginal på en omsättning på över 34 miljarder kronor, säger vd Stefan Carlsson i ett pressmeddelande.