Annons
Semaglutid hade bättre effekt än konkurrent

Semaglutid hade bättre effekt än konkurrent

Långtidsblodsockret och vikten sänktes mer, jämfört med liknande diabetesbehandlande substans.

24 aug 2017, kl 10:00
0

GLP1-analogen semaglutide från danska Novo Nordisk hade bättre effekt på sänkning av det så kallade långtidsblodsockret, HbA1c, än Eli Lillys dulaglutid, visar resultat från en nyligen avslutad fas III-studie. Studien sponsrades av läkemedelsbolaget Novo Nordisk.

Den globala studien pågick i 40 veckor och omfattade 1 200 patienter med typ 2 diabetes. Samtliga behandlades med metformin.

I studien jämfördes två doser av semaglutid, 0,5 mg och 1,0 mg, med 0,75 mg och 1,5 mg av Eli Lillys GLP1-analog dulaglutid. De båda substanserna gavs som tillägg till metformin och det primära effektmåttet var förändring av HbA1c. Medianvärdet för studiedeltagarnas HbA1c innan studien startade var 8,3 procent.

Resultatet, som är publicerat på Novo Nordisks hemsida, efter 40 veckors behandling visar att semaglutid i den lägre dosen sänkte HbA1c med 1,5 procent jämfört med 1,1 procent med den lägre dosen dulaglutid. Skillnaden var statistiskt signifikant.

Även med den högre dosen var sänkningen med semaglutid statistiskt signifikant större än med dulaglutid, 1,8 procent jämfört med 1,4 procent.

Studiedeltagarnas medianvikt innan studiestart var 95 kg och median-BMI 33,5. Både gruppen som fick semaglutid och dulaglutid tappade i vikt under studiens gång, med en större viktminskning i gruppen som fick semaglutid.

Även där var skillnaderna på 4,6 kg jämfört med 2,3 kg i de lägre dosgrupperna och 6,5 kg respektive 3,0 kg i de högre, statistiskt signifikanta.

De båda prövningsläkemedlen gavs som subkutana injektioner en gång i veckan.

Dulaglutid, med läkemedelsnamnet Trulicity, finns godkänt på den europeiska marknaden sedan 2014, medan ansökan om marknadsgodkännande för semaglutid är under behandling.