Bantningspreparat granskas

Emea:s rådgivande kommitté för humanläkemedel har inlett en översyn av
viktminskningspreparatet Reductil och liknande medel som innehåller sibutramin. Anledningen är att data visat på att medlet kan öka risken
för allvarliga hjärt-kärlhändelser.

23 nov 2009, kl 12:12
0

Annons

Det är den europeiska läkemedelsmyndigheten Emea:s rådgivande kommitté för humanläkemedel som på sitt senaste möte beslutat att ta en extra titt på bantningspreparatet. Initiativet kom från Tyskland efter att preliminära data från den så kallade SCOUT-studien visat på ett samband mellan behandling med sibutramin och allvarliga hjärt-kärlhändelser.

Studien har enligt den rådgivande kommittén, CHMP, visat att behandling med sibutramin kan innebära negativa effekter i en population med hög risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Kommittén inleder nu en genomgång av befintliga data för att utreda risk-nytta profilen för preparat med sibutramin. Beroende på resultatet avgörs sedan om det krävs ändringar av marknadsföringstillståndet.