Annons

Pandemrix okej samtidigt som säsongsvaccin

Vaccin mot influensa orsakat av H1N1 kan ges samtidigt som vaccin
mot vanlig säsongsinfluensa. Det meddelar Läkemedelsverket och
Socialstyrelsen efter att ha bedömt resultatet av en svensk klinisk
studie.

23 nov 2009, kl 13:20
0

Annons

Det ger ett lika bra immunsvar av båda vaccinen om Pandemrix ges samtidigt som vaccin mot säsonginfluensa som om de ges var för sig. Det visar preliminära resultat från en klinisk studie som just nu genomförs i Sverige med 168 personer över 60 år. Läkemedelsverket och Socialstyrelsen står båda bakom bedömningen att det går bra att ge vaccinerna vis samma tillfälle.

Andra avdödade vacciner kan också ges samtidigt som Pandemrix vid behov men levande vacciner bör ges minst fyra veckor före eller efter Pandemrix. Om vaccinen ges samtidigt bör de enligt Läkemedelsverket ges i två olika extremiteter.

Försökspersonerna i studien ska få två doser Pandemrix och en dos säsongsinfluensavaccin samtidigt med någon av dessa doser. Hittills finns resultat från vaccination med den första dosen där hälften av deltagarna fått enbart Pandemrix och andra hälften har fått båda vaccinen. Immunsvaret var något lägre bland dem som fått båda vaccinen men skillnaden var så liten att den inte bedöms vara av klinisk betydelse skriver Läkemedelsverket.

Vacciner som ingår i barnvaccinationsprogrammet ska däremot inte ges tillsammans med Pandemrix eftersom det finns en ökad risk för biverkningar.