Annons

Bakslag för Pharmacia

Pharmacia fick inte sitt antidepressiva läkemedel Edronax godkänt i USA.

19 jun 2001, kl 18:37
0

Sedan 1998 har Pharmacia sålt sitt antidepressiva medel Edronax i Europa.

Samma år lämnade man in en ansökan till den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA för att få läkemedlet godkänt för den amerikanska marknaden under namnet Vestra.

Som underlag till ansökan fanns kliniska studier utförda utanför USA. På uppmaning av FDA kompletterades senare dessa med kliniska studier utförda i USA och Canada. Det hjälpte inte.
I slutet av maj fick man beskedet att ansökan underkänts.

? Det är inte ovanligt att olika myndigheter bedömer saker olika. Det finns ett antal läkemedel som inte är godkända i USA men som finns i Europa eller Japan eller vice versa, säger Göran Ando på Pharmacia till Upsala Nya Tidning.

Edronax/Vestra är godkänt i 50 länder och Göran Ando räknar med att få det godkänt också i USA. Marknaden för antidepressiva medel angavs i Pharmacias årsredovisning 1997 vara värd mer än sju miljarder dollar. Av den står den amerikanska för två tredjedelar.